KAHTE SORTI ARMASTUST

Meie Isal on kahte sorti armastust: üldine armastus kõigi patuste vastu ja eriline armastus kõigi nende vastu, kes kuuluvad Tema perekonda. Jumala üldine armastus kogu inimkonna vastu võib osaks saada igaühele, kes tuleb Tema juurde meeleparanduses. Kuid Jumala südames leidub veel üht sorti armastust – erilist ja erakordset oma laste vastu!

Jumal on alati omanud üht valitud seltskonda, kellele Ta on lasknud osaks saada oma imelise armastuse. Iisrael oli kord Tema erilise armastuse objekt: „Sest sa oled Issandale, oma Jumalale, pühitsetud rahvas; Issand, su Jumal, on sind valinud olema temale omandrahvaks kõigist rahvaist, kes maa peal on. Mitte, et te olete suurim kõigist rahvaist, ei ole Issand teid eelistanud ja valinud, ei, te olete ju väikseim kõigist rahvaist, vaid sellepärast et Issand teid armastas…ja tõi teid vägeva käega välja…“ (5 Moosese 7:6-8).

Jumal ütles need sõnad Iisraeli kohta. Samas aga, kui sina oled võtnud Jeesuse vastu kui oma isikliku Päästja ja Issanda ning sind on lapsendatud Jumala perekonda ning Jumal on su armastav Isa, siis ka sina pead mõistma, kui ütlemata eriline sa oled Ta jaoks! Sa oled Jumala erakordse armastuse osanik ja siin on Tema sõnad sulle: „Teie aga olete "valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, omandrahvas, et te kuulutaksite tema kiidetavust", kes teid on kutsunud pimedusest oma imelisse valgusse - teid, kes te muiste polnud rahvas, nüüd aga olete Jumala rahvas, teie, kelle peale polnud halastatud, nüüd aga on.“ (1 Peetruse 2: 9-10).

Oli aeg, mil sa polnud Tema erilise armastuse sihtmärk, kuid nüüd oled! Sind on lepitatud Isaga ja Ta armastab sind üliväga! Just nüüd ja praegu!