ISA ARMASTUS

Paljude inimeste jaoks on raske näha Jumalat Isana. Nad näevad Teda otsekui läbi varjutatud prillide, mis saavad oma varjundi mineviku haiget saamistest tänu jumalakartmatutele maistele isadele või kasuisadele. Tuhanded kristlased ei usu Jumala armastusse, kuna nende maised isad hülgasid, haavasid või kurvastasid neid kõige täiega. Seetõttu mu palve on, et see sõnum ei kõnetaks ainuüksi neid, aga ka kõiki teid, kes te pole veel avastanud meie Taevase Isa armastuse sügavust!

Paljud meist on tuttavad piiblisalmide ja õpetustega, mis puudutavad Jumala suurt armastust oma laste vastu. Samas aga vaid vähesed meist on õppinud saama osa sellest armastusest ning nautima sellega kaasnevaid hüvesid. Kuid pange tähele, kuidas Jumal kirjeldas end Moosesele: "Issand, Issand on halastaja ja armuline Jumal, pika meelega ja rikas heldusest ning tõest, kes säilitab heldust tuhandeile, annab andeks ülekohtu ja üleastumised ning patu.“ (2 Moosese 34:6-7).

Keset katsumusi olles, unustame me ära, mida Jumal on öelnud oma loomuse kohta. Kui me aga vaid usuks Temasse keset neid samu aegu, oleks meil rahu ja kindlus südames. Sest Piibel on kaanest kaaneni täis Jumala häält, mis ilmutab meile, kui õrn ja armastav Ta tegelikult on.

Tema on valmis andestama igal ajal: „Sest sina, Issand, oled hea ja andeksandja, ja rikas heldusest kõigile, kes sind appi hüüavad.“ (Psalmid 86:5).

Ta on pika meelega meie suhtes, täis armu ja õrnust. „Sinu halastus, Issand, on suur.“ (Psalmid 119:156). „Armuline ja halastaja on Issand, pika meelega ja suur helduselt.“ (Psalmid 145:8).

Minnes Jumala ette palve ja ülistusega, ole valvas selles osas, millise kujutluspildi Jumalast sa Tema ligiollu kaasa viid! Sa pead olema täiesti veendunud, et Ta armastab sind ning uskuma, et Ta on kõik see, kes Ta ütleb end olevat!