“LÕPUNI KUULUTATUD” EVANGEELIUM

Apostel Paulus ütles ma oma põlvkonnale: „Ma olen Kristuse evangeeliumi kuulutamise lõpule viinud.“ (Roomlastele 15:19). Ta kirjeldas seda „lõpuni kuulutatud“ evangeeliumi kui midagi palju enamat kui lihtsalt sõnu. See on sõnade ja tegude evangeelium! „Sest ma julgen ju rääkida ainult sellest, mida Kristus paganate kuulekuseks on teinud minu kaudu sõna ja teoga.“ (Roomlastele 15:18). Paulus ütles seeläbi, et: „Paganad ei pöördunud Kristuse juurde ainuüksi minu kuulutuse tõttu, aga ka imeliste tegude tõttu, mis mu sõnu saatsid!“ „…tunnustähtede ja imetegude väe läbi, Jumala Vaimu väe läbi, nii et ma, alustades Jeruusalemmast ja liikudes ümberringi Illüüriani, olen Kristuse evangeeliumi kuulutamise lõpule viinud.“ (Roomlastele 15:19).

Kui Paulus oleks kuulutanud ja õpetanud ilma sellele järgnevate imede ja tunnustähtedeta, poleks tema sõnum omanud täit mõju. See poleks olnud lõpuni kuulutatud evangeelium! Ta ütles korintlastele: „Apostli tunnusteod on ju teie seas täide saadetud kogu kannatlikkusega, nii tunnustähtede, imede kui ka vägevate tegudega.“ (2 Korintlastele 12:12)

Pane tähele Pauluse sõnu selles salmis: tunnustähed, imed ja vägevad teod. Enamus tänapäeva kristlasi tõmbusid tagasi nende sõnade eest. Miks? Sest need sõnad on muudetud põlastusväärseteks tänu südametunnistuseta võimuahnetele jutlustajatele ja õpetajatele! Suurim tragöödia on aga see, et paljud jumalakartlikud pastorid, evangelistid ja ilmikud on pöördunud ära lõpuni kuulutatud evangeeliumi tõest.

Mu armsad, Jumal on endiselt Jumal ja Ta on piisavalt kõikvõimas, et saata korda imesid ja tunnustähti! Ta on endiselt meie tervendaja ja tahab ilmutada end tugevana kõigile neile, kes Temasse usuvad ja Teda usaldavad! Uue Testamendi koguduse ajal leidsid aset imeliselt üleloomulikud teod ja seda ilma ühegi moonutuseta – ilma ühegi reklaami, etteastete või isikuteta, kes oleks kuulutanud, et kogu vägi ja meelevald lähtub vaid neist. Pauluse teenistus on hea näide selle kohta Kord, kui Paulus oli Troases jutlustamas ja ta sõnum pisut pikale venis, jäi üks teda kuulanud noormees aknalaua peal magama ja kukkus seetõttu 3-korruselt alla ning sai surma. (vt. Apostlite teod 20:9-12). Kui Paulus poisini jõudis, vaigistas ta rahvahulga ja nõnda nagu omal ajal Eelijagi oli teinud, heitis ka tema selle surnud noormehe peale ja korraga eluvaim voolas sellesse mehesse tagasi. Poiss äratati surnuist üles! Milline võrratu ime!

Peale seda, kui see oli sündinud, ei saatnud Paulus kõiki inimesi sellest imest kuulutama. Ei, see pole üldse see, mis juhtus. Igaüks läks lihtsalt tagasi kolmandale korrusele, võttis osa leivamurdmisest ja Paulus jätkas oma kõnega. Peale seda ei maini Piibel seda noort meest enam kunagi. Miks? Sest kogudus ootas ja arvestas imedega! Nad kuulutasid täit evangeeliumi saatjaks imed ja tunnustähed!