ÄRA JÄTA OMA PALVE VALVSUST!

Jumal tahab olla kindel, et sa jääd oma südames kindlaks, ükskõik, kui kaua Tema vastuste saabumine ka aega ei võtaks. Jeesus rääkis ühe tähendamissõna tõestamaks, et Ta ootab meilt mitte allaandmist. See on tähendamissõna meeleheitel lesknaisest, kes ikka ja jälle tuli kohtunikuhärra juurde, et saada õigust (vt.Luuka 18:2-8). Kohtunik lõpuks täitis ta soovi, kuna ta oli juba tüdinud naise pealekäimisest. „Ometigi, kuna see lesk mind tüütab, muretsen ma talle õiguse, et ta oma lõputu käimisega mind ära ei piinaks.”” (Luuka 18:5). Ja Jeesus lisas: „Kas siis Jumal ei peaks muretsema õigust oma äravalituile, kes tema poole kisendavad päevad ja ööd, kas ta peaks viivitama neid aidates? Ma ütlen teile, küll ta muretseb neile peatselt õiguse!“ (s.7-8). Sa võid nüüd öelda, et kas Jeesus mitte ei lähe vastuollu siin selles lõigus? Algul räägib „viivitamisest“ ja seejärel „peatse õiguse muretsemisest“.

Enamus meist tõlgendab seda kirjakohta täiesti valesti. Jeesus ei räägi pikaajalisest venitamisest – sugugi mitte! Ta ütleb, et Jumal tahab vastata meile kiirelt, kuid samas ta „viivitab millegagi“, mis eeldab kannatlikkust Tema poolt. Jumal ütleb: „Ma olen valmis taluma seda asja, mis on su südames. Ma kannatan seda seni, kuni sa oled valmis haarama sellest kinni sellisel moel, et ka vastus saabuks!“

Vaadates tagasi teatud asjadele, mille pärast olen ise pikalt palunud, näen ma Jumalat ütlemas: „Ma hoian seda su palvet su ees kui peeglit. Ja läbi selle näitan sulle, mis on tegelikult sügaval su südames.“ Ma olen näinud seal kahtlusi…hirmu…uskmatust…Asju, mis on mind pannud viskuma Jeesuse jalge ette ja hüüdma: „Issand, mind ei huvita enam need vastused, vaid see, et see vaimsus saaks minust välja aetud. Ma ei taha enam kunagi kahelda Sinus.“

Uskumise kõik raskem osa on viimane pooltund! Hetk, kus tundub, et Jumal ei kavatsegi vastata ja me anname alla ning läheme edasi millegi muuga. Me arvame, et alistume Jumala tahtele, sõltudes Tema sõltumatust tahtest. Ja me ütleme: „Noh, Jumal – ju see siis polnudki Su tahe.“ Kuid see pole tõsi! See polnud Jumala tahe, et nii läheks! Kui sa palud millegi pärast, mis on ilmselgelt Jumala tahe – nagu näiteks mõne pereliikme pääste – siis sul on igati õigus hoida sest’ kinni ja mitte iialgi anda alla enne, kui Jeesus vastab.