ELURAAMAT

Jumal on talletanud iga inimese igatsused ja motiivid – iga ainsama mõtte, sõna ja teo. Kõik kristlaste motiivid saavad sisestatud „mälestusteraamatusse“, milleks on Eluraamat ja kohtumõistmise päeval mäletab Jeesus igat ühte, kes sinna kantud.

„Siis rääkisid isekeskis need, kes kartsid Issandat; ja Issand pani tähele ning kuulis ja tema palge ees kirjutati mälestusraamat nende heaks, kes kardavad Issandat ja austavad tema nime. Ja nad kuuluvad mulle, ütleb vägede Issand, on mu eraomand sel päeval, mille ma valmistan. Ja ma olen neile armuline, nõnda nagu mees on armuline oma pojale, kes teda teenib. (Malaki 3:16-17).

Kui sa armastad Jeesust kogu südamest ja oled puhastatud Tema vere läbi, siis on su nimi kirjas seal mälestusteraamatus. Samas ei tohiks see sind hirmutada. Pigem peaks see rõõmustama sind kõigest südamest, kuna sealt näed sa kõike, mida Jumal on plaaninud neile, kes Teda armastavad. On olemas mitmeid raamatuid, kuid siis on veel ka „SEE raamat“. Piibel ütleb, et igal elul on oma raamat, kus kirjas kogu tema maine elu: „Ma nägin suurt valget trooni ning seda, kes sellel istub, kelle palge eest põgenesid maa ja taevas…Ja ma nägin surnuid, suuri ja pisikesi, seisvat trooni ees, ning raamatud avati. Teine raamat avati, see on eluraamat. Ja surnute üle mõisteti kohut sedamööda, kuidas raamatuisse oli kirjutatud, nende tegude järgi. Ja meri andis tagasi oma surnud ning surm ja surmavald andsid tagasi oma surnud ning igaühe üle mõisteti kohut tema tegude järgi.“ (Ilmutuse 20:11-13).

Õelate ja jumalakartmatute üle mõistetakse Suurima Kohtuniku poolt kohut kõige järgi, mis sinna raamatuisse kirja pandud! Piibel ütleb, et selleks ajaks on igal ühel ülestõusnud ihu. Patustel saab olema ihu, mis on „valmistatud hukatuseks“ (vt.Ro.9:22). Kuid jumalakartlikele antakse uus ihu, mis on Issanda oma sarnane. Ja kui siis kohtumõistmine läbi saab, tõuseb Tall oma troonilt ja juhib kogu oma karja igavesse paradiisi.