MA TAASTAN SULLE

„Ja ma tasun teile nende aastate eest, kui saagi sõid rohutirtsud…“ (Joel 2:25). Uus Ameerika Piibli standard versioon ütleb, et: „Ma teen sulle tasa kõik need aastad, mis on…ära söödud.“

See on üks imeline tõotus! Me tahame ise teha tasa kõik kaotatud aastad, mil me ei järginud Jumalat; tahame hüvitada need ja maksta Jumalale tagasi! Kuid Tema ütleb: „Sa eksid! Sa ei saa mulle tasuda vähimagi kulutatud tunni eest. Seetõttu ela nüüd õiget elu ja pöördu oma pattudest ning lase minul hüvitada kõik kaotused – olgu need siis su enda, su pere või minu omad!“

Issand kuulutab kõigile meeltparandanud patustele: „Ära karda…! Hõiska ja rõõmusta, sest Issand teeb suuri asju!“ (Joel 2:21). Sa ei pea häbenema oma raisku läinud aastaid. Jumal ajab sust’ eemale kurjuse väed ja sa sööd ning oled rahul. Ja sa ei saa enam iialgi kogema häbi (vt. Joel 2:19.20; 26-27).

Sa sündisid Tema igavikuliste eesmärkide tarvis. Tema plaan oli, et võiksid kogeda elu täis rahuldust ja rõõmu, tundes end kasulikuna Tema kuningriigis. Kuid siis tuli patt mängu ja Jumala plaan löödi sassi. Söödikud kolisid su ellu ja paljud aastad said hävitatud ning läksid kaduma. Kuid nüüd, olles Kristuses, on kõik uus – isegi ajaarvamine! Jumal läheb tagasi aega, mil rohutirtsud tulid su ellu ja kõrvaldab kõik need raisatud aastad, alustades uue ajaarvamisega hetkest, mil sa meelt parandad. Kõik need õnnistused, millest tookord ilma jäid, saavad uuesti kokku kogutud. Kõik see rõõm, rahu, ilmutus ja kasutuse tunne, mis sa arvasid kõik surnud ja igaveseks kadunud olevat, on Issanda poolt alles hoitud.

Need, kes on põrgus neetud, võivad kogeda kummitusi sellest, millised nende elud võinuks olla. Mõned võivad näha kõike seda, mida nad kaotasid. Kuid nende olukord, kes meelt parandavad, on hoopis teine! Neile saab kõik taastatud. Ja nad ei pea enam ealeski ütlema: „Millest kõigest ma ilma jäin! Kes kõik ma võinuks olla. Jumalal oli nii palju varuks mu jaoks ja ma lasin selle lihtsalt vasta taevast.“ Ei! Jumal võib taastada kõik raisatud õnnistused.

Jumala igatsus on valada välja me elude üle kõik need õnnistused ja rõõm Temas, millest me varem oleme ilma jäänud. Samas aga Ta ei tee seda kõike tasa vaid nende asjade väljavalamisega. Väljavalamistest saab ülevoolamine! „Siis saavad rehealused täis nisu ning tõrred voolavad üle veinist ja õlist.“ (Joel 2:24).

Meeleparanduses peitub selline vägi! See toob tagasi meile kõik selle, mille röövikud on hävitanud. Jumal äratab selle taas ellu!