SIND PANNAKSE PROOVILE

Võid enam kui kindel olla, et kui püüad elada õiget elu Jumala ees, pannakse sind raudselt proovile. Muide – mida lähemal Kristusele sa elad, seda suuremaks su proovilepanekud muutuvad. Piibel annab sellest vägagi selgelt mõista: „Aga see rahvas, kes tunneb oma Jumalat, jääb kindlaks ja tegutseb…ajal, kui neid jälitatakse, saavad nad vähest abi…Ja mõistlikest langevad mõned, et neid sulatada ja puhastada ja valgeks teha lõpuajaks, sest määratud aeg viibib veel.“ (Taanieli 11:32-35).

Suured proovilepanekud ootavad ees neid, kes „mõistlikud“. Kuid kes need täpsemalt on, keda proovile pannakse? Need on need, kes õiged Jumala ees; kes teevad midagi Tema heaks ja elavad koos Temaga, omades Kristuse tarkust.

Sa võid endalt küsida praegu: „Miks mind küll proovile pannakse? Miks see kõik minuga juhtub?“

Kooliaegu mäletad veel? Kontrolltööd ja testid olid selleks, et näha, kui palju sa tegelikult olid omandanud sellest, mida sulle õpetati. Samas rääkis Paulus ühest teisest koolist – paigast, kus me „õpime Kristusest“ ja oleme „temas õpetatud, nii nagu tõde on Jeesuses“ (Ef.4:20-21). Kui sa kuulud Jeesusele, siis sa oled ka Tema koolis. Sa võid ju ise mõelda, et oled juba lõpetanud, kuid see ei juhtu enne kui alles igavikus.

Kui mina koolis käisin, vihkasin ma „ootamatuid teste“, mida ette teatamata läbi viidi. Ometigi on Issand öelnud meile, et me peame läbikatsumisteks valmis olema igal ajal, kuna kõik need testid jätkuvad seni, kuni Jeesus tagasi tuleb. Kõik, kes Jumalat armastavad, saavad läbi käima põletavatest katsumustest, mille läbi puhastatakse inimene kõigest sellest, mis pole Kristuse sarnane. Ja seda selleks, et ta võiks valmis olla Talle pulmaks.

Taavet rääkis sageli proovilepanekutest ja läbikatsumistest: „Ja ma tean, mu Jumal, et sina katsud südame läbi ja tunned aususest rõõmu.“ (1Ajaraamatu 29:17) „Kui sa katsud läbi mu südame, tuled öösel mind vaatama ja uurid mind - siis sa ei leia midagi. Kui ma mõtlesin kurja, siis ei pääsenud see üle mu huulte.“ (Psalmid 17:3).