KONKREETSED TÕOTUSED KONKREETSETE AEGADE TARVIS

Kõik kristlased usaldavad Jumalat üleüldisel tasandil. Me seisame teatud tõotustel, mis kehtivad kogu Kristuse ihu jaoks:

„Ma ei hülga sind ega jäta sind maha!” (Heebrea 13:5).

„Ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks - neile, kes on tema kavatsuse kohaselt kutsutud.“ (Roomlastele 8:28).

„Sest Issand Jumal on päike ja kilp; armu ja au annab Issand ega keela head neile, kes laitmatult elavad.“ (Ps.84:12)

Kõik need teada-tuntud tõotused on sajandite jooksul olnud suureks trööstiks ja õnnistuseks paljudele kristlastele üle maailma. Samas, lisaks neile üldistele tõotustele, annab Jumal meile ka konkreetseid tõotusi konkreetsete aegade tarvis. Raskete aegade tarvis. Seetõttu peame neid teadma ning tulema nendega julgelt Jumala armutrooni ette.

Puritaanlased, kes olid võimsasti õnnistatud Jumala poolt, ütlesid, et iga Jumala poolt antud tõotus on püha. Nad uskusid, et ükski kristlane ei tohiks Jumala ette minna vaid üldisele usule tuginedes. Kui Jumal on öelnud sulle tulla täie julgusega Tema armutrooni ette, et saada osa Tema armust keset raskeid aegu, siis sa ei saa lihtsalt üldiselt ette kujutada, miks sa seal oled. Sa ei saa lihtsalt öelda, et: „Hea küll, Jumal, sa juba nagunii tead, mis mu südames toimub. Anna siis Sina ise mulle, mida kõige sobilikumaks pead.“ See võib küll tunduda hea palvena, kuid Jumalal on konkreetsed tõotused konkreetsete aegade jaoks me elus. Ta tahab, et me haaraks kinni neist oma südames, et võiksime seista tugevate ja kindlatena, samal ajal, kui Talle oma olukorra kohta küsimusi esitame. Ta tahab, et Tema trooni ees seistes võiksime kogeda täit lohutust, täit kindlust ja ei ühtegi kahtlust!

Võib-olla siis põhjus, miks sa ei kuule midagi Jumalalt, ongi selles, et sa oled läinud Ta ette üleüldise usuga, olemata konkreetne Ta ees. Jumal ütleb: „Käi letti oma mõttekäigud! (vt.Jesaja 41:21). Miks ma peaks seda sinu heaks tegema? Miks ma peaks sind õnnistama?“ Otse loomulikult Ta juba teab seda, kuid Ta tahab, et ka sina teaksid, miks!