TUNNISTAJAD

Kohtupäeval kutsub Kohtunik – Jeesus Kristus – esile kõik oma tunnistajad ja need tunnistavad kas sinu poolt või sinu vastu.

Esimeseks tunnistajaks on Jumala Sõna ise: „Kes lükkab minu kõrvale ega võta vastu mu kõnet, sellel on juba kohtumõistja. Sõna, mis ma olen rääkinud, see mõistab tema üle kohut viimsel päeval.“ (Johannese 12:48). Iga jutluse või evangeelse laulu üle, mida eales kuuldud; iga piiblisalmi või traktaadi üle, mida eales loetud, tuleb aru anda. Jeesus ütleb: „Iga sõna, mida ma olen sulle rääkinud, saab mõistma kohut su üle sel päeval. Minu Sõna saab olema üheks tunnistajaks!“ Ja need tunnistajad tõusevad kui Niineve või Soodoma mehed ja nagu Seeba kuninganna. Jeesus ütleb: „Niineve mehed tõusevad kohtupäeval üles koos selle sugupõlvega ja mõistavad selle sugupõlve süüdi, sest nemad parandasid meelt Joona jutluse peale, ja vaata, siin on rohkem kui Joona. Lõunamaa kuninganna tõuseb kohtupäeval üles koos selle sugupõlvega ja mõistab ta süüdi…“ (Matteuse 12:41-42)

Kui sa seisad Kohtuniku ees ja su raamat avatakse, siis suurel hulgal niinevlasi astub esile. Need, kes surid Soodoma ja Gomorra holokausti ajal, astuvad esile; nõnda nagu needki, kes Tüürosest ja Siideonist pärit. Kõik need õelad kogunevad ühte, kuuldes nimistut kõigist neist võimalustest, mis sul olid võtta vastu Jumala Sõna: Piiblid, raadiosaated, TV jutlustajad-õpetajad, tunnistajad, sõbrad, perekond. Ja nad hüüavad: „Selle inimese kohtuotsus peab olema karmim kui meie oma! Kuidas ta küll sai hüljata nii mitmeid võimalusi ja ignoreerida nii võimsat valgust? Meil polnud mingit Piiblit; ei mingit alalist meeldetuletajat ega teist võimalust. Temal aga oli kõik!“ Jeesus ütleb, et Soodom oleks parandanud meelt, kui nad oleks kuulnud killukesegi sellest evangeeliumist, mida sina oled kuulnud: „…sest kui Soodomas oleksid sündinud need vägevad teod mis sinus, siis ta oleks püsinud tänini.“ (Matteuse 11:23).

Ka pastorid ja jutlustajad kutsutakse esile kui tunnistajad: „Ja seda Kuningriigi evangeeliumi kuulutatakse kogu ilmamaale, tunnistuseks kõigile rahvastele, ja siis tuleb lõpp.“ (Matteuse 24:14). Me karjastena peame võtma seisukoha ja andma tunnistust sinu tegemiste-olemiste kohta jumalakojas. Sa kuulsid evangeeliumi kuulutust ja meie peame Kohtuniku ees kinnitama igat kuuldut tõde – on see siis su kasuks või vastu.