KAS SEE ON SEE PÕLVKOND?

Kogu maailm on hirmul, ehmunud ja segaduses. Isegi kõige pühamad kristlased on vist hämmingus kõigist prohvetlikest sündmustest, mis imekiirelt me silme all lahti rulluvad. Ma tean, et usklikud üle maailma küsivad endilt seda küsimust, mille üle minagi olen mõelnud: kas me elame inimkonna ajaloo viimasel aastakümnel? Ma ei tea. Kuid üks on kindel: me oleme näinud maailma sündmuste kiiremat kulgu kui eales varem. Korraga, ilma ette hoiatamata, langes Raudne Eesriie. Ida-Euroopa sai peaaegu et üle öö vabaks. Otsekui välgusähvatuse kiirusel lagunes koost Nõukogude Liidu impeerium – kunagine suurim oht Ameerika Ühendriikidele.

Võib see siis olla, et sama kiirelt tõuseb ka esile anti-Kristusest maailma liider? Võib see olla, et Jumala kannatus on katkemas Põhja-Ameerika patu suhtes, nõnda nagu juhtus Soodomas ja Gomorras? Kas kõik need hirmuäratavad pankrotid organisatsioonides, kus me säästud hoiul ja laenud võetud; üha enam kasvav riigi võlg, haigused ja katkud – kas need kõik on tunnistuseks sellest, et me maa on sisenemas ettemääratud needusesse, mis väljatoodud 5Moosese 28-peatükis? Loe, mida Jumal teeb rahvaga, kes patustab valguse vastu. Me võime seda kõike juba praegu näha sündimas!

Oleme me ehk juba ajaloo suurima madalseisu algetapis? 1930.aasta majanduslikku madalseisu peetakse kõige hullemaks, mida eales nähtud, kuid paljud majandustegelased usuvad, et oleme hetkel sellise majanduslanguse äärel, mille kõrval eelmine kahvatub täiega. Ons’ Jumal lõikamas juba praegu läbi me varustatuse allikaid? On Ta toomas hävingut me üle nagu Ta tegi seda Jeruusalemma ja Juudaga, kes tegid pattu? Jesaja 3:1-6 ütleb, et Jumal lõikab läbi oma varustatuse, mille tulemuseks on massiline töötus. Kui kohus langes Siioni üle, „ei olnud inimesel ega loomal kasu tööst” (Sakarja 8:10). Kas Ameerikagi saab kogema massilist töötust, kui Jumal selle maa pattude üle kohut mõistab?

Õhus on tunda ohtu. Iga olukord tundub nii ebakindel. Tundub, et maailm liigub hetkel ühel kursil, millest tagasiteed pole. Palju on juttu sõdadest – rasside vahelistest sõdadest; pühadest sõdadest. Iisrael oli valmistumas sõjaks aktiivsemalt kui eales varem, seades end valmis viimseks lahinguks.

Kas see on see päev, mille kohta Jeesus ütles, et inimese süda läheb araks kõiki neid hirmuäratavaid ja kohutavaid asju nähes? Võib see olla, et me tõepoolest olemegi see põlvkond, kes näeb Issanda Jeesuse Kristuse taastulekut? Oleme me jõudnud inimajaloos sellisesse punkti, kus öelda: „See põlvkond ei hävi enne, kui kõik see on saanud sündima“? Juhtub see tõesti juba meie ajal?