SOOSING KOGU ELUKS by Gary Wilkerson

Kas Jumal jagab oma soosingut, rikkalikke õnnistusi ja ülevoolavat armu igatsevate, näljaste südamete üle? Vastus on JAH ja me näeme selle kohta ka näidet Luuka evangeeliumi esimeses peatükis.

Maarjale ilmus üks ingel, kes kuulutas imelistest sündmustest, mis saavad sündima ta elus: „Aga kuuendal kuul läkitas Jumal ingel Gabrieli Galilea külla, mille nimi on Naatsaret, neitsi juurde, kes oli kihlatud Taaveti soost Joosepi-nimelise mehega. Selle neitsi nimi oli Maarja. Tema juurde tulles ütles Gabriel: „Rõõmusta, sa armuleidnu! Issand on sinuga!” Tema oli aga vapustatud nende sõnade pärast ja imestas, mida see teretus võiks tähendada.“ (Luuka 1:26-29).

Piibliõpetlased räägivad, et Maarja oli väga noor. Võimalik, et alles teismeline. Kujuta siis ette, kui kummaline võis see ingliga kohtumine ta jaoks olla! Siin oli üks lihtne tüdruk kusagilt vähetuntud külast ja perest ja korraga seisab ingel ta ees, öeldes: „Ära karda, Maarja, sest sa oled leidnud armu Jumala juures! Ja vaata, sa jääd lapseootele ja tood ilmale poja ja paned talle nimeks Jeesus.“ (Luuka 1:30-31).

Maarja tundus pisut ebakindel kõige selle suhtes, mida ta kuulis ja see on ka igati mõistetav. Elades nö. „meestemaailmas“, kus võim oli vaid meeste käes, polnud tal just suurt palju mõju ega ka ootusi oma elu suhtes. Jah, tal olid kõik eeldused ja eelised olemaks hea abikaasa ja ema, kuid see oli ka kõik. Ei midagi enamat.

Paljud meist on kui Maarja. Me tahaks näha oma olukordi muutumas. Me tahame näha oma haigeid sugulasi tervenemas. Me igatseme, et meie mäslev laps leiaks sihi Kristuses või et meie pingelisse abiellu saabuks taas rahu ja rõõm. Nii nagu Maarja, mõtleme meiegi: „Issand, mu elu ei peegelda vähimalgi määral sinu soosingut. Ma vajan, et Sa laseks oma valgusel paista selle peale.“ Kuid kuidas me tunneks end siis, kui me kuuleks taevast üht häält ütlemas: „Jumala arm ja soosing on juba su üle!“?

Seetõttu ole julge! Jumala tegelik igatsus on näidata sulle oma soosingut ja meelehead – eriti veel siis, kui hüüad Maarja kombel: „Issand, ma tahan, et Su au saaks ilmsiks mu elus!“