HEITUMUS by Gary Wilkerson

Heitumus võib küll pidurdada Jumala võiduplaani sinu elu jaoks, kuid mitte iialgi peatada seda, Giideon võitles 100 000-pealise vaenlase sõjaväe vastu kõigest 300 mehega ja võitis selle nii suuresti, et vaid vaenlastest jäi vaid 15 000 järgi. Peale võidu saavutamist küsisid osad ta lähikondlased: „Miks sa tegid meile seda, et ei kutsunud meid, kui läksid sõdima Midjani vastu?” Ja nad riidlesid temaga kangesti.“ (Kohtumõistjate 8:1).

Giideoni oma rahvas seadis kahtluse alla tema juhtimise, tema otsused, tema motiivid ja teod. Sageli meiegi kõige heidutavamad, hingematvamad võitlused ei ole tingitud mitte elu lahinguväljadest, vaid osadusest teiste usklikega. Vahel meie endi kristlastest õed ja vennad tulistavad me suunas süüdistusi ja tunduvad alati leidvat midagi, mille pärast viriseda. Me oskaks seda ehk oodata oma vaenlastelt, kuid kohe kindlasti mitte lähikondlastelt, kes meid sageli oma tuliste süüdistustega jalust niidavad.

Vaatamata sellele, et Giideon ja kõik tema teod küsimuse alla seati, ei heitnud ta meelt ega lasknud end häirida, kaotades oma usku. Ta püsis lahingus edasi! Ja mulle nii meeldib ta vastus: „Mida ma siis nüüd teiega võrreldes olen teinud?“ (Kohtumõistjate 8:2). Ehk ta ütles oma süüdistajatele: „Kuidas on minu võidud võrreldavad teie omadega?“ Ja selle asemel, et pahanduda ja hakata nendega maid jagama, tegi Giideon sama, mida Nehemja oli teinud, kui ta Jeruusalemma müüre üles ehitas. Kui Nehemja vaenlased ütlesid talle: „Tule alla, sest meil on vaja arutada, mida sa teed.“, vastas too neile: „Mul pole aega arutada selle üle, mida ma teen, kuna ma olen liiga hõivatud selle tegemisega.“ (vt.Nehemja 6:1-9).

Piiblis on öeldud, et Giideon ja ta 300 meest „…tuli Jordani äärde ning läks sellest üle…need kolmsada tagaajamisest väsinud meest.“ (Kohtumõistjate 8:4). Giideon oli otsustanud minna tagasi lahingusse. Ta läks üle Jordani ja tagasi lahingusse, milleks Jumal oli teda kutsunud.

Kui sa elad välja seda kutset, milleks Jumal on sind kutsunud; kui sa ei heida meelt ega lase end mõjutada teiste arvamusest; kui see on su püha igatsus täitsa seda, milleks Jumal on sind kutsunud, siis sellest saab ka su võit!

Seetõttu – keskendu oma lahingule; keskendu oma kutsele ja lase Jumalal tuua sulle võit!