ALASTI KRISTLASED

„Mooses nägi, et rahvas oli ohjest valla, (sest Aaron oli ta valla päästnud kahjurõõmuks nende vaenlastele.) (2Moosese 32:25). (Tõlgi kommentaar: inglisekeelses Piibli tõlkes on kasutatud „ohjest valla“ asemel sõna „alasti“)

See heebreakeelne sõna, mida siin kasutatakse „ohjest valla“ või „alasti“ kohta, on para, mis tähendab „valla päästmist, paljastamist, tõkete kõrvaldamist“. Samas aga tähendab see ka „uut algust“. Iisraellased ütlesid isekeskis: „Asjad ei lähe nii nagu peaksid. Me oleme väsinud võitlemast ja ootamast Jumala järele, mistõttu tahame lihtsalt elust rõõmu tunda. Tahame välja kõigest vanast! Tahame uut vabadust ja uut algust ning tahame seda kohe praegu!“

Kui Piiblis räägitakse alasti olekust, siis on see seotud ka kaitse puudumisega lahingus olles. Ehk siis - igat meest, kellel puudus kaitsekilp, peeti alasti olevaks. Ka need iisraellased olid piltlikult öeldes alasti. Paljaks kistud ja tantsimas kuldse vasika ees, olles maha pannud kogu oma sõjavarustuse.

Kujutate te ette, kuidas nende vaenlased – amalekid – seda meeletut vaatepilti ümbritsevatest mägedest pealt vaatasid? Oli aeg, kus amalekid värisesid ainuüksi iisraellaste nägemise pärast. Jumal oli pannud hirmu nende südameisse oma rahva suhtes, kuid nüüd nägid nad iisraellasi ilma oma rüüde –ja sõjavarustuseta. Ja nad naersid nende üle ning pilkasid neid: „Vaadake, nad on täpselt samasugused nagu meie! Nende Jumalal pole mingit väge ja nad ei usalda Teda. Näete? Nad heidavad ära kõik neid piiravad asjad. Nad tahavad pidutseda ja naudelda nii nagu kõik ülejäänudki meist. Kah meil pühadust! Milline silmakirjalikkus!“

Vaid selle ühe alastioleku teoga kahandasid iisraellased Jumala väärtust ja olemust jumalatute silmis. Nad jätsid Jumalast mulje otsekui Ta oleks südametu, hoolimatu, julm ja abitu. Nad määrisid Tema au, Tema kuninglikkust ja kõikvõimsust. Ja neist polnud enam mingit eeskuju maailmale.

See on just see sama, mida meiegi teeme, kui heidame seljast oma usurüü ja loobume oma usaldusest ning kindlusest Jumala vastu. Ilma lapseliku usuta Jumalasse, seisab kristlane kui alasti maailma ees, olles avatud kõigile kahtlustele, hirmudele ja uskmatusele!