KRISTUSE VALITSUS

Kõik, kes alistavad end Kristuse valitsuse alla, võivad kogeda, kuidas kasvavad Tema tugevuse ja kogemise tundmises. Nad sõna otseses mõttes saavad uut vaimset ja füüsilist jõudu. Nad ei väsi poolel teel ära, sest Jeesus ise valab oma jõudu neisse kogu teekonnal. „Seepärast ei ole ka meie, sellest päevast peale kui me seda kuulsime, lakanud teie eest palvetamast ega palumast, et teid täidetaks tema tahtmise tundmisega kogu tarkuses ja vaimulikus mõistmises, et te käiksite Issanda vääriliselt talle kõigiti meeldida püüdes, kandes vilja igasuguses heas töös ja kasvades Jumala tundmises ning saaksite vägevaks kogu väega tema kirkuse tugevust mööda kõigeks püsivuseks ja pikaks meeleks, rõõmuga.“ (Koloslastele 1:9-11).

Jumal hoiab neid, kes alistuvad Tema valitsuse alla, laitmatuina kuni Kristuse tagasitulekuni. Kui me alistume Jeesusele – tehes kõike seda, mida Ta meil teha käsib ja toetumata omaenese mõistusele – ei ole meil millestki puudus! Ta varustab meid kõigega, mis tarvis, et olla Talle meelepärased. Issand ise kannab ja hoiab meid laitmatutena kuni lõpuni välja! „Te olete ju kõige poolest saanud rikkaks temas, igasuguses sõnas ja igasuguses mõistmises, kuna tunnistus Kristusest on teis kinnitatud, nii et teil ei ole puudu ühestki armuannist, oodates meie Issanda Jeesuse Kristuse ilmumist. Tema kinnitab teid ka lõpuni, et te oleksite laitmatult puhtad meie Issanda Jeesuse Kristuse päeval. Ustav on Jumal, kelle poolt te olete kutsutud osadusse tema Poja Jeesuse Kristuse, meie Issandaga.“ (1Kor. 1:5-9).

Me peame usaldama oma elud Jeesuse hoolde. Ja siis on see juba Tema vastutus hoida ja kanda meid: „Aga ustav on Issand, kes teid kinnitab ja kurja eest hoiab.“ (2 Tessalooniklastele 3:3). Ta ütleb: „Kui lubate mul jätkuvalt valitseda oma südametroonil, hoian ma teid laitmatuina kuni oma tagasitulekuni. Ma hoian teid langemast!“ „Sellepärast ka need, kes kannatavad Jumala tahtmise järgi, usaldagu oma hinged head tehes tema, ustava Looja hoolde.“ (1 Peetruse 4:19).