JEESUS ON MU ELU KUNINGAS

Sa võib-olla ütled: „Ma tahan, et Jeesus oleks mu elu kuningas. Tahan täita kõiki Ta korraldusi!“ Luba ma näitan sulle kahte imelist õnnistust, mis saavad osaks kõigile, kes teevad Jeesusest oma elu kuninga.

Esiteks. Piibel ütleb, et kui alistad end Jeesusele, oodates Tema nõu ja juhtnööre, saad sa osa ka Tema pühadusest: „Pealegi olid meie lihased isad meile kasvatajaiks ja me pelgasime neid; kas me siis palju enam ei peaks alistuma vaimude Isale, et elada? Lihased isad kasvatasid meid ju lühikest aega ja oma äranägemise järgi, aga tema kasvatab meid meie kasuks, et saaksime osa tema pühadusest.“ (Heebrea 12:9-10).

Paulus ütleb, et peame tulema Jeesuse juurde, paludes Tal valitseda kõigi meie pattude ja hirmude üle: „Ärge ka loovutage oma ihuliikmeid ülekohtu relviks patule, vaid loovutage end Jumalale nagu need, kes on saanud surnuist elavaks, ja oma ihuliikmed õiguse relviks Jumalale. Sest patt ei valitse enam teie üle, kuna te ei ole Seaduse, vaid armu all.“ (Roomlastele 6:13-14). Jumal ütleb siin: „Kui tahad saada osa rikkalikust elust – tõelisest, tähendusrikkast elust – siis alista iseennast mulle ja ma kingin sulle elu, kus puudub hirm, süütunne ja hukkamõist!“

Teiseks. Need, kes alistavad end Kristuse valitsuse alla, elavad rahus – ilma hirmu ja ärevuseta. „Nõnda ta laseb meid, vaenlaste käest päästetuid, kartmatult teenida teda vagaduses ja õigluses tema ees kõik meie elupäevad…meie Jumala südamliku halastuse läbi, millega meile tuleb päikesetõus kõrgustest. See paistab nende peale, kes elavad pimeduses ja surmavarjus, see suunab meie jalgu rahuteele.” (Luuka 1:74-75, 78-79). Milline imeline tõotus! Kui köidame oma elud Tema külge, laseb Ta oma valgusel paista meie pimedusse ja juhib meid rahu ja hingamise sisse. See on kohe näha, kui keegi on lubanud Kristusel istuda oma elu troonile. Taoline elu kannab endas rahu, mis ületab kogu mõistuse ning peegeldub nii selle inimese palgelt kui tegudest.