ODAV ARMASTUS

Kui ma kasutan sõna „leige“ kirjeldamaks kellegi armastust Jeesuse vastu, siis ma ei pea silmas seda, et see inimene oleks külm Issanda suhtes. Pigem pean silmas asjaolu, et ta armastus on „odav“ – sellel pole mingit hinda ega väärtust. Lubage ma toon siinkohal ühe näite. Kui Jeesus pöördub Efesose koguduse poole Ilmutuse raamatu 2-peatükis, siis Ta esmalt kiidab neid kõige eest, mida nad hästi on teinud. Ta tunnustab nende usus tehtud rasket tööd ja vaeva – patu ja kompromisside vihkamist; valeõpetustest hoidumist; tagakiusu keskel mitte väsimist ja allaandmist; alati evangeeliumi eest seismist. Kuid samas ütleb Kristus, et Tal on üks asi nende vastu ja see on see, et nad on oma esimese armastuse maha jätnud. „Kuid mul on sinu vastu, et sa oled oma esimese armastuse maha jätnud.“ (Ilmutuse 2:4).

Mingil moel olid nad keset kõiki oma häid tegusid jätnud tahaplaanile oma armastust täis ja distsiplineeritud elu koos Jeesusega. Ja nüüd Ta ütleb neile: „Te olete jätnud maha oma esimese armastuse ja hüljanud selle kallihinnalise harjumuse tulla minu ligiollu, et suhelda minuga.“ Siinkohal on oluline mõista, et Jeesus räägib siin usklikest, kes alustasid oma usuteed armastust täis ja põlevate südametega, mitte külmade tavapäraste kristlastena, kes pole Teda kunagi armastanud. Seetõttu Ta ütlebki: „On täiesti võimalik, et keegi, kes kord armastas mind kogu südamest, võib muutuda leigeks ja paluda harva.“

Mõelge, kui solvav see võib olla Kristuse, meie Peigmehe jaoks. Mis abielu see oleks, kui mees ja naine ei jagaks omavahel privaatseid intiimhetki? Aga see on just see, millest Jeesus siin räägib. Ta igatseb kõiki neid hetki ühes sinuga iseendale! Seetõttu pole vahet, kui kõva häälega sa ka kirikus ei laulaks; kui palju sa ei ütleks, et Teda armastad või kui palju pisaraid sa ei valaks. Sa võid olla heldekäeline, armastada kõiki inimesi, vihata pattu ja sõidelda eksijaid, kuid kui su südant ei tõmba pidevalt Kristuse ligiollu, oled sa kaotanud oma armastuse Tema vastu.

Kõik meie teod on tühised, kui me ei pöördu tagasi oma eheda, põletavalt kuuma armastuse juurde Kristuse vastu. Me peame mõistma, et Jeesuse armastamine ei seisne ainuüksi asjade tegemises. See hõlmab endas igapäevast harjumust hoida alal seda suhet ja see läheb meile maksma midagi.