KÄIGE VAIMUS by Gary Wilkerson

Enamus meist tunnistaks, et kogeme harva Jumala armu toimimas oma eludes. Mistõttu ehk on see ka põhjuseks, miks oleme nii aldid kahtlema selles, et Ta elab meie sees. Paulus viitab sellele dilemmale Galaatia kirjas, kus ta kirjutab: „Ma tahan öelda: Käige Vaimus, siis te ei täida lihalikke himusid.“ (Gal.5:16). See kõlab üsna lihtsana, kuid samas kipume me võtma seda Pauluse nõuannet kui üht ranget korraldust sõnakuulelikkuseks. Ma krigistame hambaid ja ütleme: „Ma käin täna vaimus.“ Kui me aga komistame, arvame kohe, et pole enam „vaimulikud“ ja pingutame veelgi rohkem. Ja korraga oleme jälle käsu all, kuna oleme pöördunud tagasi oma inimlike võimete poole, selle asemel, et uskuda sellesse, mis meile juba Pühas Vaimus antud. Paulus ütleb: „Kui aga Vaim juhib teid, siis te ei ole Seaduse all.“ (Gal.5:18). Ehk teisisõnu: Jumala Vaim elab teie sees, pakkudes teile igal ajal ligipääsu Tema armule, mis annab teile väe. Kui Paulus ütleb „Käige Vaimus“, siis ta peab silmas seda, et: „Käige ja elage armus ja mitte käsu all.“

Seejärel näitab Paulus meile Vaimus käimise vilju: „Aga Vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus - millegi niisuguse vastu ei ole Seadus.“ (Gal.5:22-23). Pange tähele: ükski neist asjadest pole tingitud meie endi tegudest! Need on õiguse viljad, mille Jumal on ise meisse asetanud. See on Tema töö ja tegude tulemus. Te võib-olla ei tunne igakord, et tahaks kangesti kedagi armastada, kuid ometi on see armastus teie sees, sest Jumal on selle sinna pannud. Te ei pruugi inimlikult kogeda mingit rõõmu ega rahu, kuid ometigi on Jumal istutanud need sügavale teie sisse. Tema Vaim teeb oma tööd teie kallal igal päeval ja hetkel, et tuua rohket au Tema nimele ja õnnistada teid ülirohkesti.

Piibli ühes imelisemas salmis vahendab Paulus Jumala vastust kogu inimliku olukorra suhtes: „Aga tänu olgu Jumalale meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi!...Nii ei ole nüüd enam mingit hukkamõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses. Sest elu Vaimu seadus Kristuses Jeesuses on vabastanud su patu ja surma seadusest.“ (Roomlaste 7:25, 8:1-2).