JULGUS MINNA SISSE

Heebrea 10-peatükk kätkeb endas imelist tõotust. See ütleb, et Jumala uks on meie jaoks alati avatud, võimaldades meile täielikku ligipääsu Isa juurde: „Vennad, et meil on siis Jeesuse vere varal julgus sisse minna kõige pühamasse paika - selle tee on ta avanud meile uuena ja elavana vahevaiba, see on oma ihu kaudu - ja et meil on suur preester Jumala koja üle, siis mingem Jumala ette siira südamega usukülluses, olles südame poolest piserdamisega puhastatud kurjast südametunnistusest ja ihu poolest pestud puhta veega!“ (Heebrealaste 10:19-22).

Mõni salm hiljem hoiatatakse meid aga Issanda päeva kiires lähenemises: „Ärgem jätkem unarusse oma koguduse kooskäimist, nõnda nagu mõnel on kombeks, vaid julgustagem selleks üksteist - ja seda enam, mida rohkem te näete seda päeva lähenevat.“ (s.25). Jumal ütleb siin: „Isegi nüüd, kui Kristuse tagasitulek on lähedal, peate te otsima minu palet. On aeg minna oma salajasse palvekambrisse ja õppida tundma mind!“

Usun, et oleme juba nägemas märke sellest, kuidas finantssüsteemid kokku varisevad; kuidas ebamoraalsus ja vägivald lähevad tõusuteed ja meie ühiskond on naudingutest hullumas. Valeprohvetid – „valguse inglid“ – on petnud paljusid oma deemonlike õpetustega. Ja iga hetk on oodata tagakiusu algust, mis paneb inimeste südamed hirmust värisema. Ometigi, enne kui see kõik sünnib, ütleb Heebrea kirja autor: „Ärge laske tõel libiseda käest! Püsige ärkvel ja valvel. Teil on avatud ligipääs Jumala pühasse ligiollu, mistõttu minge Ta ette täies usukindluses, andes teada kõik oma palved ja anumised. Kristuse veri on juba sillutanud tee te jaoks, mistõttu mitte keegi ega miski ei saa seista teie ja Isa vahel. Teil on igati õigus siseneda kõige pühamasse paika, võtmaks vastu kõike abi, mida vajate!“