SEE ONGI VÕIT

„Ja see ongi võit, mis on võitnud ära maailma - meie usk.“ (1Joh. 5:4)

Oled sa läbikukkunud? On su elus pattu, mis sind kergesti rajalt maha võtab? Tunned sa end kui nõrk argpüks, kes ei suuda oma patust võitu saada? Kuid ühes selle nõrkusega, tunned sa ka põletavat igatsust Jumala järele? Igatsed sa Ta järele ja sirutud Ta poole? Sest just need sama nälg ja janu on võtmeks sinu võidule. See muudab sind erinevaks kõigist neist, kes on süüdi Jumala alt vedamises. See on see, mis sind eristab. Seetõttu pead oma nälga Jumala järele alal hoidma. Janune jätkuvalt õigsuse järele. Ära iialgi õigusta oma nõtrusi ega jää nende alla. Samuti ära lepi nendega kui osaga oma elust.

Usus peitub sinu võit. Aabrahamil olid oma nõrkused. Ta valetas nii, et oleks äärepealt oma naise armukeseks andnud. Kuid Aabraham „uskus Jumalat ja see arvati talle õiguseks.“ Jumal keeldus pidamast meeles ta pattu, kuna ta uskus!

Jah, sa oled läbi kukkunud. Võib-olla eile ja võib-olla isegi täna! Kuid usud sa, et Jeesusel on vägi päästa sind lõplikult patu mõju alt? Usud sa, et Jeesuse rist tähendab võitu patu ahelate üle? Võtad sa vastu fakti, et Ta on tõotanud päästa sind Saatana küüsist?

Las ma öelda sulle, kus mina usun võidu peituvat. Võta oma südames vastu kõik võidu tõotused, mis on antud Jeesuses. Seejärel lase aga oma usul öelda oma südamele: „Ma ei pruugi veel olla see, kes ma tahaksin olla, kuid Jumal on tegemas oma tööd minu sees ja Tal on ka vägi vabastada mind patu ahelaist. See võib võtta aega, kuid tuleb päev, mil usk võidab kõik. Ma ei jää igavesti orjaks. Ma pole Saatana mängukann ja veelgi enam – minust ei saa tema ohvrit. Ma olen Jumala nõder laps, kes tahab ammutada Jeesuse jõust. Ma saan olema kui puhas kuld, mis on katsutud järgi tules. Jumal on minu poolt! Seetõttu annan kõik üle Talle, kes Ta on võimeline hoidma mind langemast ja esitlema mind laitmatuna Jumala trooni ees, täis ülevoolavat rõõmu.“