TAAVETIL EI OLNUD MÕÕKA by Gary Wilkerson

„Nõnda sai Taavet vilistist jagu lingu ja kiviga; ta lõi vilisti maha ja surmas tema; aga Taavetil ei olnud mõõka käes…Ja kui vilistid nägid, et nende kangelane oli surnud, siis nad põgenesid. Aga Iisraeli ja Juuda mehed tõusid ning tõstsid sõjakisa ja nad ajasid vilisteid taga kuni Gati teelahkmeni ja kuni Ekroni väravateni; ja mahalöödud vilistid langesid Saaraimi teele, kuni Gati ja Ekronini.“ (1 Saamueli 17:50-52).

Kui Taavet oli Koljati linguga maha löönud, muutus olukord nii drastiliselt, et iisraellased panid värisevad vilistid põgenema. Kuid kõige olulisem lõik kogu selles lühikeses tekstis on: ”aga Taavetil ei olnud mõõka käes”. Jumal kinnitas oma ustavust läbi Taaveti usalduse ja see omakorda täitis iga Iisraeli sõduri usuga. Kõik häbi ja pilkamine olid möödas ja iisraellased said oma meelekindluse tagasi. Kindluse, et nende Jumal võitleb nende eest.

Kõige ehedam mõju sellest, kui näeme Jumala väge toimimas meie kasuks, väljendub selles, et meie kindlustunne saab uuendatud ja me julgeme taas astuda lahingusse. Lahingusse, mis kuulub Kristusele, kes ütleb meile: ”Tulge vaadake minu võidukat käsivart! Ma olen teie süüdistajal löönud pea otsast!” Ja nüüd on meil vägi järgneda ja öelda: ”Issand, Sa ei ole mind hüljanud. Sina oled see, kes on lubanud kõigil neil tagasilöökidel ja mõnitustel sündida. Ja Sa tegid seda oma armus, et võiksin uskuda Sinusse.“

Ometigi mõtleb nii mõnigi meist: „Millal küll Issand teeb midagi minu heaks?“ Kuid vastus sellele on see, et Jeesus on seda juba teinud! Sinu võit kindlustati ristil juba 2000 aastat tagasi. Tema risti võit on see sama võit, mis paneb põgenema iga viimsegi kui hiiglase me elus. Võib-olla on su abielus raskusi, kuid Kristus on juba võitnud kõik pimeduse väed, mis on tõusnud sinu ja su abikaasa vastu. Su rahaasjad ei pruugi korras olla, kuid Issand on valmistanud sulle tuleviku ja lootuse. Su lapsed ei pruugi elada sellist jumalakartlikku elu, mida neile ette kujutasid, kuid Jeesus on ometigi lunastanud pääste ka neile. Meil võib olla lahinguid mitmel eririndel, kuid Kristus on kindlustanud meile võidu.
Suudad sa näha oma vaenlast võidetuna? Mõtle kõigi nende süüdistavate häälte peale, mida kuuled. Sa võid vastata neile kõigile, öeldes: „Nüüd on sul lõpp, Saatan. Jeesuse võit sunnib sind taanduma. Minu võit on juba kindel ja saavutatud. Ja millal iganes Ta otsustab, toob mu Kangelane selle võidu ka esile ja kogu maailm saab nägema Teda kogu Tema aus. Sest kõik teavad, et või ei sõltu mitte odast ja mõõgast, aga Issandast.“