KANDES VILJA

On üks kirjakoht, mis on mind väga sügavalt puudutanud. Jeesus ütles: „Iga oksa minu küljes, mis ei kanna vilja, lõikab ta ära, ja igaühte, mis kannab vilja, ta puhastab, et see kannaks rohkem vilja… Kes ei jää minu külge, heidetakse välja nagu oks, ja ta kuivab. Ja nad kogutakse kokku ja visatakse tulle ja nad põlevad ära.“ (Johannese 15:2, 6). Olen lugenud neid salme ja uuesti ja uuesti üle lugenud ning ma ei suuda pageda nende tõsiselt puudutava tooni eest. Püha Vaim on rõhutanud mulle, kui oluline on mõista nende sõnade tähendust: „Minu Isa on aednik…ja iga oksa minus, mis ei kanna vilja, ta lihtsalt kõrvaldab.“

Kristlaste vilja kandmise teema pole Jumala silmis mingi vaba valik. Ta hoiab oma viinapuu aial ja selle okstel kiivalt ja hoolikalt silma peal, oodates kannatlikult, millal nad vilja kandma hakkavad. Ta seisab iga oksa kõrval aiakäärid käepärast, hoides armulikult silma peal, et oksal ei esineks vähimatki rikutust, mädanikku või haigust, mis võiks takistada selle kasvu. Jumal ootab vilja igalt oksalt. Ilma viljata on võimatu austada Tema nime või olla tõeline Kristuse järgija. Jeesus ütles: „Selles on minu Isa kirgastatud, et te kannate palju vilja ja saate minu jüngriteks.“ (Joh.15:8).

Vilja kandmine on täielikult seotud Jumalale meelepärane olemisega – oma missiooni täitmisega Kristuses. Aga ka sellega, kas meie palved ja anumised saavad vastatud või mitte. Jeesus ütles: „Teie ei ole valinud mind, vaid mina olen valinud teid ja olen seadnud teid, et te läheksite ja kannaksite vilja ja et teie vili jääks. Mida te iganes Isalt palute, seda ta annab teile minu nimel.“ (Joh.15:16). Vilja kandmine on tegelikult rohkem seotud sellega, kelleks me muutume kui lihtsalt sellega, mida me teeme. Ma kannan vilja, kui miski ei takista Kristuse elu voolamist minus. Sest just seda Jeesus mõtleski, kui Ta ütles: „Teie olete juba puhtad sõna tõttu, mida ma teile olen rääkinud.“ (Joh.15:3). Ehk teisisõnu: „Kuna te olete uskunud minu sõna – värisenud selle tõttu, lastes sel paljastada iga oma varjatud saladuse, tuues valguse kätte iga pimeduse teo, lastes Jumala Sõnal puhastada end – siis ka kõik takistused on kadunud!“