JEERIKO SAASTATUD VEED

Olles kogenud Jumala puudutust, läks Eliisa usus edasi ja tema esimeseks peatuspaigaks sai Jeeriko (2 Kuningate 2:15). 50 prohvetist koosnev kogukond sai koheselt aru, et Jumal oli Eliisat puudutanud ja nad ütlesid: „See sama vaim, mis oli Eelija peal, on nüüd ka Eliisa peal.“ Kõigile oli selge, et see varem varjul olnud jumalasulane liigub sügavamas väes ja Püha Vaimu meelevallas. Need noored prohvetid ütlesid Eliisale: „Vaata nüüd, linna asupaik on hea, nagu mu isand näeb, aga vesi on paha ja maal on nurisünnitusi.” (2 Kuningate 2:19). Nad ütlesid: „See vesi on saastatud ning hävitab kõiki.“ Samas tundus, et need 50 Jumala prohvetit olid võimetud selle mürgi osas, mis hävitas Jeerikot. Tuginedes Jesajale oli see asupaik „hea“, esindades järgmist: „Sest Iisraeli sugu on vägede Issanda viinamägi ja Juuda mehed tema lemmikistandik.“ (Jesaja 5:7).

Mõistad sa kogu selle loo tausta? Need pahad ehk mürgitatud Jeeriko veed tähistavad saastatud Jumala Sõna jagamist, mida kuulutatakse erinevate linnade kantslitest. Seda Sõna kuulutavad jumalasulased polnud kunagi tegelenud omaenda pattudega, mistõttu nende jutlused lähtusid määrdunud ja korrupeerunud südameist. Nende elutud ja lihalikule heaolule keskenduvad kõned põhjustasid rahva seas vaimset surma.

Mis aga siis aitas selle Jeeriko saastatud vete vastu? Selle vee läte pidi puhtaks saama ja just seda Eliisa tegigi. Ta võttis puhta anuma, täitis selle soolaga ja valas selle siis otse allikasse, kust kogu linn oma vee sai. Peagi sai kogu vesi puhtaks ja elu võis taas tärgata.

Sool, mida Eliisa kasutas, sümboliseerib pühaduse ja puhtuse evangeeliumit. Puhas anum aga, mida ta kasutas, esindab jumalasulaseid, kes on puhastatud Kristuse vere poolt ja pühitsetud Püha Vaimu puhastava tulega, et kuulutada puhast evangeeliumi. Armsad, puhtad ehtsad astjad, kes elavad püha elu ja kuulutavad puhast Jumala Sõna koos värske võidmisega, võivad kõrvaldada kõik vaenlase halva Jumala kojast.