JUMAL TAHAB TEHA SUUREMAID ASJU

2 Kuningate raamatu 2 peatükk hõlmab endas üht silmatorkavamaid peatükke kogu Vanas Testamendis. See peatükk räägib imelise loo vananevast prohvet Eelijast ja tema sulasest Eliisast. Tegu oli looga, kus Jumal ütles Eelijale, et tema teenistusaeg siin maa peal hakkab otsa saama. Seetõttu pidi ta minema üle Jordani jõe ühte kindlasse kohta, kus taevased kaarikud pidid ta peale võtma ja Jumala juurde viima.

Kui Eelija ja Eeliisa oma sihtkohta jõudsid, pöördus Eelija oma sulase poole ja ütles: „Palu, mis ma peaksin tegema sinu heaks, enne kui mind ära võetakse sinu juurest!” (2 Kuningate 2:9). Ilma vähimagi kõhkluseta vastas noor sulane samas salmis: „Tuleks mulle ometi kahekordne osa sinu vaimust!” Eelija oli esmapilgul Eliisa vastusest üllatunud, öeldes: „Sa oled palunud rasket asja.“ (s 10). Kuid seejärel andis Eliisale täpsed juhised panna hoolega tähele, mida Jumal tegema hakkab, et ta ei magaks midagi maha ega läheks koju pettununa. Kui mehed seal paigas edasi kõndisid, ilmus korraga taevane kaarik ja lahutas nad teineteisest. Eelija haarati Eliisa silme all vaid silmapilgu vältel kaarikusse, mispeale Eliisa hüüdis: „Mu isa, mu isa! Iisraeli sõjavankrid ja tema ratsanikud!” Seejärel ei näinud ta teda enam. Siis ta haaras kinni oma riideist ja käristas need lõhki kaheks tükiks.“ (s 12).

Eelija oli läind’, kuid tema kuub oli temast maha jäänud. Kui Eliisa seda nägi, kiskus ta oma riided lõhki ja pani Eelija kuue endale selga. Jõudes tagasi Jordani äärde, võttis ta kuue seljast ja lõi sellega vett, nagu ta isandki oli teinud. Veed lõid koheselt kahte lehte ja Eliisa kõndis sealt kuiva jalaga läbi. Sellest saigi alguse noore prohveti märkimisväärne teenistus.

Kogu selle peatüki sündmused on täiega imelised. Kuid mida on sel kõigel meile öelda? Usun, et Jumal tahab anda meile seeläbi ühe selge ja konkreetse õppetunni, millel on väga lihtne tähendus: Jumal tahab teha iga järgneva põlvkonnaga palju suuremaid asju. Ja iga järgnev põlvkond peab otsima oma isiklikku kogemust Püha Vaimuga ja oma isiklikku muutvat väge Temalt.