JUMAL ON ME MÄELINNUS

Psalmides 46:1 võime lugeda: „Jumal on…meie abimees kitsikuses.“ Meie Jumal on leitav just praegu! Ta on olnud inimkonna abi sajandeid tagasi, aga Ta on seda ka nüüd ja praegu, ükskõik, milliste raskuste ja katsumuste keskel. „Sellepärast me ei karda“ (Psalmid 46:2). Meil pole vähimatki põhjust karta, kuna me Jumal on kõikepõletav tuli, kaitse ja kilp oma lastele. „Jumal ei ole meile ju andnud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõistlikkuse vaimu.“ (2 Timoteose 1:7). Jumal on üdini ustav ja kindel oma Sõna suhtes.

„Jumal on tema (oma templi) keskel, ei ta kõigu.“ (Psalmid 46:6). Minu ihu on Püha Vaimu tempel ja Jumal ütleb, et Tema pesitseb selles templis. Kristus ise on teinud minu südamest oma elupaiga ja seda ei kõiguta ega raputa miski! „Paganad möllasid, kuningriigid kõikusid.“ (Psalmid 46:7). Las paganad möllata; las kõik maised kuningriigid saada kõigutatud ja paigast liigutatud – meie Jumal purustab lõpuks kõik deemonlikud ründajad.

„Kes lõpetab sõjad maailma otsani, murrab katki ammu ja raiub puruks piigi ja põletab vankrid ära tulega.“ (Psalmid 46:9). Tema on minu sõjavägi kõigi mu vaenlaste vastu; nende vastu, kes tõusevad sõdima minuga. „Aga ei ole edu ühelgi relval, mis valmistatakse sinu vastu…See on Issanda sulaste pärisosa ja nende õigus minult, ütleb Issand.“ (Jesaja 54:17)

Jumal ütleb: „Jätke järele ja teadke, et mina olen Jumal.“ (Jesaja 46:11) Me võime püsida täies rahus ja hingamises teadmise tõttu, et TEMA ON JUMAL. Ta on minu Jumal; mu Lunastaja ja Kaitsja – kõikväeline Jumal üle kõige ja kõigi. Ma olen ümbritsetud Tema ligiolust ja armastusest, seistes kindlana ja pannes tähele Tema majesteetlikkust ning au.
„Issand on mu kalju, mu mäelinnus ja mu päästja; mu Jumal on mu kalju, kus ma pelgupaika otsin, mu kilp ja abisarv, mu kõrge varjupaik! „Kiidetud olgu Issand!” nõnda ma hüüan, ja ma pääsen oma vaenlaste käest.“ (Psalmid 18:3-4)