MEIE KARJANE

Meie võrratu Karjane armastab igat üht oma lambukest, kes on läinud kõrvale kas tänu katsumustele, proovilepanekutele, haigetsaamistele või haavadele. Seetõttu ei tohiks me kunagi julgeda süüdistada oma Karjast meie hülgamises, kuna Ta on alati koos meiega ja jälgib meid igal sammul.

Võib-olla oled hetkel olukorras, kus oled kaotamas lahingut mõne kiusatuse või katsumuse osas. Kuid millega iganes sa ka ei võitleks – sa oled otsustanud mitte põgeneda Jumala eest. Sa keeldud andmast end üle patu haardesse ja kannad selle asemel kindlalt Jumala Sõna oma südames. Kuid samas, nii nagu Taavet, oled hakanud sinagi väsima ja oled jõudnud punkti, kus tunned end täiesti abituna. Vaenlane lihtsalt ujutab sind üle kõikvõimaliku meeleheite, hirmude ja valedega ja su proovilepanekud muutuvad üha salapärasemaks ning mõistetamatumaks. Samas aga tahan kinnitada sulle, et millest iganes sa ka läbi ei läheks – Püha Vaim tahab ilmutada sulle Jehoovat kui su Karjast. Sest sul on Karjane, kes tahab jätta oma armastuse pitseri su südamesse.

Jeesus kinnitab igale ühele meist: „Ma ei hülga sind ega jäta sind maha!” (Heebrealastele 13:5). Ja meie Taevane Isa, meie Karjane, on ilmutanud meile end ka Psalmis 23. Ta ütleb meile: „Ma tunnen sind nimepidi ja ma tean, millest sa läbi lähed. Tule, heida siia minu armu ja armastusse sisse. Ära püüagi kõike ise välja nuputada; lihtsalt võta vastu mu armastus sinu vastu ja hinga mu armastavatel kätel. Jah ma olen kõige Issand, majesteetlik ja püha Jumal. Ja ma tahan, et sa saaksid osa kõigist ilmutustest minu kohta. Kuid suurim ilmutus, mille tahan sulle kinkida just praegu, on see, et ma olen Jehoova, su Karjane. Ma tahan, et tunneksid mind kui oma armastava ja hooliva Karjasena. Ja ma tahan, et oleksid kindel selles, et ma kannan sind läbi kõigist su katsumustest, tehes seda õrnalt ja armastusega.“

„Mina olen hea karjane ja tunnen omi ja minu omad tunnevad mind, nõnda nagu Isa tunneb mind ja mina tunnen Isa, ning annan oma elu lammaste eest.“ (Johannese 10:14-15).