POLE ÜHTKI PROBLEEMI, MIDA TA EI SUUDAKS LAHENDADA

Markuse 9-peatükis tõi meeleheitel isa oma deemonitest vaevatud poja Jeesuse jüngrite juurde, lootuses, et nad suudavad ta vabastada. Poiss polnud ainuüksi vaevatud ja mässumeelne, aga täis kurje vaime, kes kontrollisid igat tema liigutust. Vaese poisi olukorda peeti täiesti lootusetuks. Ta oli ühtaegu kurt kui ka tumm, mistõttu ta tõi kuuldavale vaid teatud mõistetamatuid helisid. Isa pidi teda pidevalt kinni hoidma, sest deemonid püüdsid teda pidevalt lähimasse järve, jõkke või tulle kupatada. See tähendas täisajaga tööd hoida oma poega end tapmast ja pole kahtlustki, et see murdis isa südame.

Kui nüüd isa ühes oma pojaga jüngrite ees seisis, hakkas Saatan end poisi ihu kaudu ilmutama. Ta pani poisi suu vahutama ja maas püherdama, vääneldes ja pööreldes seal kui metsaline. Piibel annab meile teada, et jüngrid palvetasid ta eest – võimalik, et isegi pikka aega – kuid midagi ei muutunud. Peagi kogunesid kahtlevad kirjatundjad nende ümber ja küsisid: „Miks see poiss siis terveks ei saa? On’s see olukord Jumala jaoks liig raske? On’s Saatan taolises seisus võimsam?“

Kuid siis tuli Jeesus mängu! Poisi isa ütles: „Ma tõin oma poja su jüngrite juurde, kuid nad ei suutnud teda aidata. Ta on ikka täiesti lootusetu juhtum.“ Kuid Jeesus vastas väga lihtsalt: „Kõik on võimalik sellele, kes usub.” (Markuse 9:23). Jeesus ütles kõigile seal olijaile: „Usute te tõesti, et ma suudan lahendada kõiki olukordi peale nende, mis on Saatana kontrolli all? Las ma siis öelda teile, et pole ühtegi probleemi ega võimatut olukorda, mida ma ei suudaks lahendada.“ Seejärel aga, vaid ühe sõnaga, muutis Ta võimatu võimalikuks: Ta „sõitles ta rüvedat vaimu: „Sina keeletu ja kurt vaim, ma käsin sind, mine temast välja ja ära tule kunagi enam tema sisse!” (Markuse 9:25). Sel samal hetkel langes poiss maha otsekui surnu. Kuid Piibel ütleb meile, et: „Jeesus võttis poisi käest kinni, tõstis ta üles, ja poiss tõusis püsti.“ (Markuse 9:27). Kujutad sa ette seda rõõmu sel hetkel? Vabaks ja puhtaks saanud poiss jooksis kindlasti isa juurde ja kallistas teda ning isa süda hüppas rõõmust! Jumal oli kõik korda teinud.

Miks õhutas Püha Vaim üldse Markust kirjutama seda lugu evangeeliumisse? Usun, et seetõttu, et sellest hetkest alates võiks iga lapsevanem teada, et Jumal on usaldusväärne ja võimeline saatma korda võimatut nende laste eludes. Jumal ütles sellega: „Ma võin taastada kelle iganes ja mille iganes. Kui te vaid usute minusse, on kõik asjad võimalikud läbi minu.