VAID PERE JAOKS

„Aga Joosep vaikis äkki, sest ta oli südamest liigutatud oma venna pärast ja otsis võimalust nutmiseks.“ (1 Moosese 43:30). See on pilt meie Päästja südamest.

Peale seda, kui Joosepist oli saanud kogu Egiptuse ülevaataja, olid ta vennad tema enda kojas, süües ja juues tema ligiolus. Samas oli neile kaetud eraldi lauad (1 Moosese 43:32). Need mehed tundsid rõõmu Joosepi lähedalolust, olles ise samal ajal täielikult taastumata ja teda tegelikult tundmata, omamata ilmutust armastusest ja armust.

Ka meie võime kiita ja imetleda inimesi, kes „söövad ja joovad“ Jumala ligiolus, kuid kes samas pole saanud ilmutust Tema tingimusteta armastusest. Seetõttu kogevad nad endiselt, et nad pole armastust väärt. See puudutab paljusid kristlasi, kes lähevad küll jumalakotta kiitma, laulma ja ülistama, kuid pöörduvad seejärel tagasi oma kodudesse vana, tuntud vale juurde: „Jumal ei kinnita mind millegagi, et Ta armastab mind. Mu palved on kõik vastusteta ja Ta tõesti ei hooli minust nii nagu teistest!“

Joosepi vennad pidid tegema veel ühe viimase sammu, enne kui neile anti täielik ilmutus armastusest. Taoline ilmutus antakse kõigile, kes on murtud südamelt ja süümepiinades. „Jumalale meelepärane ohver on murtud vaim, murtud ja purukslöödud südant ei põlga Jumal.“ (Psalmid 51:17). Joosepi vendade südamed polnud aga veel murtud.

Joosep andis oma kojaülemale käsu panna tema isiklik hõbekarikas Benjamini, oma noorima venna, kotti, kui nad valmistusid pöörduma tagasi Kaananisse. Vennad olid vaevu jõudnud teele asuda, kui Joosepi mehed nad kinni pidasid ja neid karika varguses süüdistasid. Vennad aga olid nii veendunud oma süütuses, et ütlesid: „Kelle juurest su sulaste hulgast see leitakse, surgu, ja me teised jääme su isandale orjadeks!” (1 Moosese 44:9). Korraga oli igasugune võitlusvaim ja uhkus nende seest kadunud. Nad olid alandlikud ja murtud, kui Joosepi paleesse tagasi pöördusid. Ja siis sai ilmsiks Jumala suure armastuse ilmutus. ”Siis Joosep ei suutnud enam enese üle valitseda kõigi nende ees, kes ta juures seisid, ja ta hüüdis: „Minge kõik mu juurest ära!” Ja ükski ei seisnud tema juures, kui Joosep ennast vendadele tunda andis. ” (1 Moosese 45:1).

Maailm ei tea midagi sellest armastuse ilmutusest. Kuid Jumal elab just alandlike ja murtud südamega inimeste seas. Ta tunneb rõõmu oma perest, mistõttu hinga Tema armastuses enese vastu.