TÄIDETUD PÜHA VAIMUGA by Jim Cymbala

„Ja nende palve järel kõikus paik, kus nad olid koos, ja nad kõik täideti Püha Vaimuga ja nad kõnelesid Jumala sõna julgesti.“ (Apostlite teod 4:31).

Kui vokaalsolist Steve Green meie koguduses esimest korda üles astus, kogunesime enne seda nii tema kui kõigi me pastoritega mu kabinetti palvele. Palusime ühel meelel, et Jumal ilmutaks end me keskel. Kui oma silmad avasime, oli Steve’l kuidagi imelik ilme näos ja ta küsis: „Mis vibratsioon see oli, mida just äsja tundsin? Kas mõni rong sõidab siit mööda või oli see tõesti…?“ Selgitasin siis talle, et vähemalt minu arust polnud tegu Püha Vaimuga, vaid me maja alt maa-alusest tunnelist läbisõitva rongiga.

Algkoguduse jaoks oli aga kogetud paiga värisemine igati Pühast Vaimust. Seal üheskoos palves olles langes Jumala vägi uuel, värskel ja sügaval moel. Seal olevad inimesed olid juba nelipüha päeval Püha Vaimuga ristitud saanud (Apostlite teod 2), kuid nüüd kogesid nad üht uut vajadust ja Jumal puudutas neid ühe uue Vaimu laenguga.

Tundub, et meie vaimse väe varud kipuvad ajapikku haihtuma. Igapäevaelu, kõikvõimalikud segavad faktorid ja vaimulik sõjapidamine nõuavad oma. Kuid Pauluse sõnade kohaselt Efeslaste kirjas 5:18, peaksime me alati olema täis Püha Vaimu. Sõltumata sellest, kas peame end klassikalisteks evangelistideks, traditsionaalseteks kujudeks, fundamentalistideks, nelipühilasteks või karismaatikuteks – me kõik peame seisma silmitsi faktiga, et meil puudub tõeline vägi ja hüüdma Püha Vaimu poole, et Ta täidaks meid uuesti. Me vajame, et Jumal ärataks meid oma uute tuultega surmaunest ja me ei peituks mingite teoloogiliste argumentide taha. Käesolev aeg on selleks liiga pime ja ohtlik.


__________
Jim Cymbala alustas Brooklyn’i Tabernacle kogudusega väikeses, viletsas seisus hoones, mis asus kahtlases linnaosas ja kuhu kuulus algul vaid 20 liiget. Põlise Brooklyn’i asukana on ta nii David kui Gary Wilkersoni pikaajaline sõber ja pidev kõneleja World Challenge’i poolt korraldatavatel pastorite ja juhtide konverentsidel.