EI EITAVALE VASTUSELE by Carter Conlon

Piibel räägib meile loo mehest, kes läks hilja õhtul naabri juurest leiba laenama, kuna talle oli ootamatu külaline külla tulnud ja tal polnud talle midagi süüa anda. „Kas saaks ta toast vastata: „Ära tüüta mind, uks on juba lukus ja ma olen koos lastega voodis, ma ei saa üles tõusta sulle andma!”? Ma ütlen teile, kui ta ka ei tõuse teisele leiba andma sõpruse pärast, siis ta teeb seda ometi tema järelejätmatu pealekäimise pärast, kui ta kord juba on üles äratatud, ja annab talle, niipalju kui tal vaja.“ (Luuka 11:7-8).

Pealekäimine tähendab seda, et ta lihtsalt ei lähe ära. Tänapäeval näeks see välja kellegi taolise palvena: „Ma tean, et see põlvkond vajab leiba, kuid mul pole piisavalt varusid. Mul pole ka piisavalt teadmisi ja ma tean, et mu enda jõud veab mind alt. Mu enda kaastunne on suht kasin ja mu julgus suht heitlik. Mul pole piisaval hulgal Püha Vaimu, kelle abil muuta midagi selle põlvkonna keskel. Kuid ma tean, et Sul on see kõik olemas ja ma ei lahku enne, kui olen selle Su käest kätte saanud!“ See on see palve, mille sarnast Jumal otsib ja ootab!

Kuid Jeesus jätkas selle looga: „Ka mina ütlen teile: Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage, ja teile avatakse, sest iga paluja saab ja iga otsija leiab ja igale koputajale avatakse!“ (Luuka 11:9-10). Kui paljud saavad? Kõik! Mitte vaid mõned üksikud superstaarid või väljavalitud Eelijad ja Eliisad, vaid kõik! Ja see tähendab ka sind! Siinkohal aga on oluline meeles pidada, et Jumal ei viita siin vaid tavapärasele palumisele. Kui Tema 120 jüngrit ülemisse tuppa läksid, ei palunud nad mingil tavalisel moel Püha Vaimu esiletulekut. Nad olid enam kui teadlikud, et majast välja minek ja õela rahvahulgaga silmitsi seismine võib tuua kaasa surma. Samas aga oli neil ka Jeesuse tõotus, et nad saavad olema Tema tunnistajad, mistõttu nad hakkasid paluma ja otsustasid kohe algul, et ei lepi eitava vastusega.


__________
Carter Conlon liitus Times Square’i koguduse pastorite meeskonnaga ps. David Wilkersoni kutsel 1994 aastal. 2001 aastal sai temast koguduse vanempastor. Tugev, samas kaastundlik juht, kes on pidev kõneleja World Challenge’i poolt korraldatavatel pastorite ja juhtide konverentsidel.