JÄÄDES KRISTUSESSE by Gary Wilkerson

Kas Isa pidas kinni oma kohustustest lepinguga seoses? Juhtis ja juhatas Ta Jeesust nii nagu oli lubanud? Hõljus Ta Vaim oma Poja kohal, jagades Talle tröösti ja julgustust? Kandis Ta Teda läbi kõigist Tema katsumustest, juhtides Ta lõpuks võidukalt tagasi taevakoju? Absoluutselt! Kuid Isa on andnud igavese vande teha seda sama meiegi puhul!

Jeesus ütles: „Ma ei palu, et sa võtaksid nad ära maailmast, vaid et sa hoiaksid neid kurja eest.“ (Johannese 17:15). „Nemad ei ole maailmast, nii nagu minagi ei ole maailmast.“ (Johannese 17:16). Ehk teisisõnu ütles Jeesus: „Isa, pühitse neid läbi oma tõe. Tee nad pühaks ja puhtaks ja hoia neid kõige kurja eest. Ole koos nendega nende kiusatustes ja las kõik tõotused, mille Sa oled andnud mulle, saada ka nende omaks.“ Isa au sai maailmale ilmsiks selle läbi, et Ta pidas oma lepingu sõna armastuses. „Ja mina olen andnud neile selle kirkuse, mille sina oled andnud mulle, et nad oleksid üks, nii nagu meie oleme üks: mina neis ja sina minus, et nad oleksid täielikult üks, nii et maailm tunneks ära, et sina oled minu läkitanud ja et sa oled armastanud neid, nii nagu sa oled armastanud mind.“ (Johannese 17:22-23).

Järgmine kord, kui mõne salajase patuga maadled ja üht süüdistavat häält kuuled, mis ütleb: „Sa oled liiga kaugele läinud ja liiga palju pattu teinud. Oled üks suur patukott – räpane, ebapüha, halb ja häbiplekiks evangeeliumile. Püha Vaim on ammu su elust läinud!“ Kui see sünnib, siis tuleta nii Jumalale, Saatanale kui ka iseendale meelde: „Ma olen osa Isa ja Poja lepingust. Jeesus kirjutas sellele omaenda verega alla ja Isa on tõotanud kanda mind läbi kõigi mu katsumuste. Ta hoiab mu kätt ükskõik, mis, ega kõrvalda iialgi oma armastust mu elust. Ta viib mind võidule!“

Ilmutades meile oma lepingut, tahab Jumal kõrvaldada igasugused kahtlused, mis meil võivad olla Tema võime suhtes hoida meid. See on otsekui Ta ütleks: „Ma kohtlen sind otsekui sul poleks mingit usku. Annan sulle nii kindla vande, et sul lihtsalt ei jää muud üle, kui vaid uskuda minusse.“ Me peame jääma Kristusesse – elama Temas, usaldama Teda ja sõltuma Temast. Seda kõike tehes näeme me kohe kindlast Tema au!