VÄRSKE SÕNA JUMALALT

Piibel ütleb meile, et oli olukordi, kus „kes iganes teda (Jeesust) puudutasid, need paranesid.“ (vt Markuse 6:56). Samas aga oli ka kordi, kus Ta ei tervendanud kedagi tänu inimeste uskmatusele. Kuidas aga Jeesus teadis, millal tervendada ja millal mitte? Ta pidi kuulma Isa vaikset häält, mis andis Talle vastavad juhised ja väe neid asju teha.

Sama kehtib ka meie kutsumise puhul. Me ju teame kõiki neid asju, mida meilt Piibli põhjal oodatakse: me peame armastama üksteist; palvetama lakkamata; minema kõike maailma ja tegema jüngreid; uurima Jumala Sõna, et olla pädevad; elama õigsuses; aitama ja teenima vaeseid, haigeid ning vajaduste ja vangistuse käes vaevlejaid. Samas aga on veel teisigi asju, mida peame tegema, kuid mis pole Piiblis kirjas. Me kõik seisame silmitsi teatud vajadustega oma igapäeva elus, mis tulevad esile kas läbi teatud kriiside või muude eluolukordade. Sellistel hetkedel vajame oma Isa häält, mis meid juhiks ja tooks selgust asjade osas, mis pole selgelt Ta Sõnas välja kirjutatud. Ehk lihtsamalt öeldes – me vajame kuulda seda sama Isa häält, mida Jeesuski vajas siin maa peal elades.

Me teame, et Kristusel oli taoline osadus oma Isaga, kus info pidevalt liikus. Ta ütles oma jüngritele: „Teile olen ma andnud teada kõik, mida ma olen kuulnud oma Isalt.“ (Johannese 15:15). Ühtlasi ütles Ta ka religioossetele juhtidele: „Ma olen teile rääkinud tõtt, mida ma Jumala juures olen kuulnud. Seda ei ole Aabraham teinud.“ (Johannese 8:40). Mida Jeesus selle viimase lause all mõtles? Ta ütles Iisraeli õpetajatele: „Ma olen jaganud teile tõde otse Jumala südamest ja see on miski, mida Aabraham ei suutnud teha.“ Ehk teisisõnu ütles Kristus: „Te järgite surnud teoloogiat. Te uurite minevikku, austades oma isa Aabrahami ja õppides kõiki neid reegleid ja käske eluks. Kuid see, millest mina teile räägin, pole pärit kusagilt kaugest minevikust. Tulen just Isa ligiolust ja Tema ise andis mulle kõik selle, millest olen teile rääkinud. Tema näitas mulle, mida te vajate kuulda.“

Ristija Johannes kuulutas nende samade religioossete juhtide vastu: „Tema tunnistab seda, mida on näinud ja kuulnud, ja ometi ei võta keegi tema tunnistust vastu.“ (Johannese 3:32). Jeesus jagab meile täna seda sama sõnumit: „Te rahuldute vaid sõnumitega, mis on võetud kusagilt jutluste raamatust. Kuid Sõna, mida mina teile jagada tahan, on täiega värske.“