ÜKSINDA KÕRBES

On äärmiselt kurb, et paljud tänapäeva jumalasulased peavad elutuid jutlusi. Nende sõnumid ei tekita inimestes kunagi patutunnetust ega vasta ka nende südamete kõige sügavamatele karjetele. See on tõeline kuritegu. Suure nälja ajal kuulutatud tühjad mõttekäigud tekitavad kuulajais vaid veelgi sügavamat meeleheidet.

Ristija Johannes õpetas: „Kellel on mõrsja, see on peigmees. Peigmehe sõber seisab aga kõrval ja kuulab teda ning on väga rõõmus peigmehe hääle üle. Nii on nüüd ka minu rõõm saanud täielikuks.“ (Johannese 3:29). Kreekakeelne otsetõlge sellele salmile tähendab: „Peigmehe sõber, kes on alati ja jätkuvalt temaga.“ Ristija Johannes ütles oma jüngritele: „Ma olen kuulnud peigmehe häält ja see on saanud mu suurimaks rõõmuks. Tema hääl täidab mu hinge. Kuid kuidas ma sain kuulda Ta häält? Püsides Tema ligi ja kuuldes Teda rääkimas oma südamest.“

Sa võid nüüd mõelda: „Kuidas õppis Johannes kuulma Jeesuse häält? Sest nii palju, kui meile on teada, kohtusid need kaks vaid korra silmast-silma – Jeesuse ristimisel. Ja seegi oli vaid väga põgus kohtumine, mille käigus vahetati vaid paar sõna. Johannes õppis kuulma oma Issanda häält nii nagu Jeesus isegi – üksinda kõrbes olles. See mees eraldas end kõrbe juba üsna varajases eas. Ta ei lubanud endale ühtegi selle maailma naudingut – sh maitsvaid roogasid, pehmet voodit või mugavaid riideid. Tal polnud ühtegi õpetajat, mentorit või tarka raamatut, mida lugeda. Kõigi nende aastate jooksul suhtles Johannes vaid oma Issandaga. Ja kogu selle aja õpetas Jumala Vaim teda panema tähele Jumala vaikset häält. Nii et tõesti – Kristus kõneles Johannesega juba ammu enne seda, kui Ta oma maise kuju võttis.

Kõike, mida Johannes teadis, õppis ta pidevast osadusest ja suhtlusest oma Jumalaga. See on ka see, kuidas ta sai meeleparanduse sõnumi, tundis ära Jumala Talle tuleku ning tajus, et tema peab kahanema ning Messias kasvama. Johannes õppis kõiki neid asju oma Issandalt ja Jumala hääle kuulmine oli tema rõõm.

Kui ka meie pühendaks oma elud sellisele igapäevasele suhtlusele Jumalaga, juhataks Ta ustavalt meidki kõigil me teedel, jagades kõige detailsemaidki juhiseid.