OMA ISA LIGIOLUS

Vaid Isaga kahekesi veedetud ajad olid need, mil’ Jeesus kuulis oma Isa kõnelevat ja see oli kahtlemata aeg, kus Jeesus sai Ta käest palves kas julgustuse sõna või mõne prohvetliku hoiatuse. Ta tõi oma palved Jumala ette, ülistas Teda ja alistus Tema tahtele. Samas aga, peale iga sündinud ime, jagatud õpetuse või variseridega silmitsi seismise, kiirustas jälle tagasi osadusse oma Isaga.

Näeme taolist pühendumist ka Matteuse 14 ptk’s, kus Jeesus oli just kuulnud Ristija Johannese surmast. „Kui Jeesus sai sellest kuulda, eemaldus ta sealt paadiga tühja paika, et olla omaette.“ (Matteuse 14:13). (Mõtlen endamisi, kas see ei võinud olla ehk see sama kõrb, kuhu Ta läks, kus Johannes oli veetnud aastaid mediteerides ja oma teenistuseks valmistudes). Jeesus oli seal täiesti üksi, palvetades ja kurvastades Johannese surma üle. Johannes oli olnud Ta kallis sõber ja samas ka tunnustatud Jumala prohvet. Osaduses oma Isaga, palus Jeesus Jumala armu selles olukorras ja ka sai seda. Ja seal samas kõrbes olles sai Ta ka juhtnöörid järgnevaks päevaks.

Niipea, kui Jeesus oli sealt paigast lahkunud, hakkas Ta korda saatma imesid: „Ja kui Jeesus astus paadist välja ja nägi suurt rahvahulka, läks ta meel haledaks ning ta tervendas nende haiged.“ (Matteuse 14:14). Samal päeval toitis Jeesus viie leiva ja kahe kalaga 5000-liikmelise rahvahulga. Kujuta vaid ette, kui kiire ja tegevusi täis päev Tal oli! Mistõttu Ta saatis päeva lõpuks kõik inimesed minema. Kuid mida Ta siis tegi? Võiks ju arvata, et Ta oleks igatsenud võimalust pikali visata või kerge eine võtta. Või oleks Ta ehk tahtnud oma lähimad jüngrid kokku võtta ja nendega üheskoos kõike toimunut meenutada. Või minna hoopis tagasi Betaaniasse, kus nautida Maarja ja Marta külalislahkust ning hoolitsust. Ei. Jeesus ei teinud ühtki neist asjadest. Piibel ütleb: „Kui ta siis rahvahulgad oli minema lasknud, läks ta üles mäele üksinda palvetama. Ja õhtu jõudes oli ta seal üksinda.“ (Matteuse 14:23). Jeesus kiirustas taaskord tagasi Isa ligiollu, sest Ta teadis, et see on ainus paik, kus taastuda.