SEISTES JUMALA PAREMAL KÄEL by Claude Houde

Apostlite tegude raamat kirjeldab Stefanost kui meest, kes oli täis usku, armu ja Püha Vaimu väge (vt Apostlite teod 6:5, 8). Ühel päeval aga, kui Stefanos oli jagamas oma usku Kristusesse teatud pundi inimestega, tabas teda traagiline sündmus. Religioossed fanatid, kes tegelikult polnud muud, kui vaid üks kamp argpükse, haarasid kivide järele, et Stefanos kividega surnuks visata.

Teda loobiti kividega selle eest, et ta oli ehitanud altari Jumalale, teeninud hädas olevaid lesknaisi ning jaganud avalikult oma usku Kristusesse. Piibel lubab meil kõige selle toimunu kaudu heita põgusa, kuid korraliku pilgu igavikku. Kui religioossete fanattide kamp kivid käes hullunult Stefanose poole tormas, kuulutas Stefanos oma vaenlaste ees põlvili langedes rahu ja andestuse sõnu, öeldes samas: „Issand Jeesus, võta mu vaim vastu ja ära pane seda neile patuks!” (vt Apostlite teod 7:59-60).

Kust kohast taoline rahu ja üleloomulik armulikkus küll tulid? Tundub, et kivid, mis tema ihu otsekui tükkideks rebisid, tabasid tegelikult vaid kui välist kesta ja tema vaim oli juba ammu teises kuningriigis, kus Stefanos nägi midagi väga aulist. Eesriie avanes koheselt, võimaldades meilgi näha sinna taha: „Ennäe, ma näen taevaid avanevat ja Inimese Poja seisvat Jumala paremal käel.” (Apostlite teod 7:56). See on ainus koht Piiblis, kus on näha Jeesuse seismist taevas, kuigi ka mitmes teises kohas on viiteid ülestõusnud Kristusele, kes istub Isa Jumala paremal käel (vt. Efeslastele 1:20).

Osad võivad nüüd öelda: „Ja siis?“ Kuid tegelikult on see äärmiselt tähendusrikas. Jeesuse positsioon taevas esindab täit autoriteeti ja Tema lõplikku võitu patu, surma ja Ta vaenlaste üle. Tema võit on igavene, Tema ohver on täiuslik ja Tema ülestõusmine absoluutne ja lõplik. See kuulutab Kristuse lõplikku võitu kogu inimkonna vaenlaste üle! Ta istub seal taevases paigas ja kõik Tema vaenlased on pandud Tema jalge alla!

__________

Claude Houd on Eglise Nouvelle Vie (Uue Elu Koguduse) juhtivpastor Montrealis, Kanadas. Pidev kõneleja World Challenge’i poolt korraldatavatel pastorite ja juhtide konverentsidel. Uue Elu Kogudus on kasvanud tema juhtimise all käputäiest inimestest enam kui 3500 liikmeliseks, olles üks väheseid edukaid protestantlikke kogudusi Kanadas.