TÄIUSLIK HINGAMISPAIK

Kristuses on üks paik, kus pole mingit ärevust tuleviku ees. Paik, kus pole hirmu ega ootamatut rahutust, kannatusi ega töötust. Ei mingit inimeste kartust, hirmu langemise või oma hinge kaotamise ees. See on paik, kus võib kogeda täit kindlust Jumala ustavusest. Heebrea kirja autor nimetab seda täiuslikuks hingamispaigaks.

Iisraellased olid need, kellele seda täiuslikku hingamist pakuti, kuid nad kahtlesid ja olid uskmatud, jäädes ilma Jumala hingamisest: „Need, kellele evangeeliumi esmalt kuulutati, ei ole sinna sisse saanud oma sõnakuulmatuse pärast.“ (ing.k on öeldud, et nad pole sinna sisse saanud oma uskmatuse pärast) (Heebrealastele 4:6). Iisraellased elasid pideva hirmu all, oodates, mil järgmine kriis neid tabab. Selle tulemusena said nad ka laastatud keset kõiki oma katsumusi.

Kui iisraellased oleksid selle hingamise vastu võtnud, oleks Jumal oma töö oma rahva seas lõpuni viinud. Kuna nad aga ei teinud seda, otsib Jumal iga järgneva põlvkonna seast inimesi, kes siseneksid Tema hingamisse, mis ootab alles ees (Heebrealastele 4:9). Jumal ütleb meile: „Pakkumine kogeda minu hingamist on just teie jaoks ja just täna. Teadke, et minus on paik, kus pole enam ruumi ühelegi kahtlusele ega hirmule. See on paik, kus te olete valmis ükskõik, milleks, mis ka elus ei juhtuks.“ Seetõttu õhutabki ka Jumala Sõna meid: „Kartkem siis, kuni tõotus saada tema hingamisse on veel jõus, et kedagi teie seast ei leita maha jäänud olevat!“ (Heebrealastele 4:1).

Tänapäeval on suur hulk Jumala inimesi, kes ei tea midagi sellest hingamisest Kristuses. Seetõttu ka, kui nad loevad igapäeva uudiseid ja kuulevad kõikvõimalikest tragöödiatest, rahutustest ja surmadest, on nad täis hirmu ja ärevust, paludes: „Oo, Jumal, palun ära võta ühtegi mu lähedastest, sest ma ei elaks seda kaotust üle!“ Samas aga, kui oled leidnud selle hingamispaiga oma Issandas, ei lase sa taolisel hirmul end neelata. Sa ei sattu paanikasse ega lagune koost, kui mõni ootamatu kriis sind tabab. Ka ei kaota sa lootust, süüdistades Jumalat sulle kaela saadetud hädade eest. Jah, sa koged valu nii nagu iga teinegi normaalne inimene, kui su hinges valitseb siiski rahu, sest sa tead, et Jumalal on kontroll kõige üle, mis sind puudutab.