OHTLIKUS PAIGAS

Osad teist, kes on minemas läbi raskete olukordade, on oma usuga ohtlikus seisus.

Siinkohal pean küsima su käest: oled sa ehk lasknud uskmatuse seemnetel võtta maad oma südames? On sul tõsiseid küsimusi Jumala ustavuse suhtes? Kas selle asemel, et Teda kiita, sa hoopis kahtled Temas? „Issand, miks Sa küll pole minu olukordadesse sekkunud? Miks oled lasknud sel tohutul segadusel võtta maad mu abielus ja peres? Oled pannud mu õlule rohkem kui suudaksin kanda.“ Taoline suhtumine võib viia paadunud südameni ja lõppeks vaimse surmani.

Apostel Paulus õhutas Timoteost: „Kannata koos minuga kurja nagu Kristuse Jeesuse tubli sõdur!“ (2 Timoteose 2:3). Kreekakeelne tähendus sõnale „kuri“ viitab siin kannatustele ja rasketele katsumustele. Mida Paulus siis ütleb Timoteosele nende asjade kohta? „Kannata need välja, mu poeg! Sa oled Issanda sõjaväe sõdur. Sind on koolitatud selleks, et läbida vaimse lahingu raskusi.“

Näeme seda sama teemat jooksmas läbi ka Vanas Testamendis. Meile öeldakse seal: „Sest Issanda silmad jälgivad kogu maad, et võimsasti aidata neid, kes siira südamega hoiavad tema poole.” (2 Ajaraamatu 16:9). Heebreakeelne tähendus sõnapaarile „siira südamega“ tähendab „täielikus usalduses Temale pühendumist“. Jumal vaatab kogu maa peale, otsides täie innukusega neid usu mehi ja naisi, kes usaldavad Teda täienisti. Ja mil iganes Jumal taolise sulase leiab, ütleb Ta sellele inimesele: „See armas hoiab kindlameelselt kinni oma usust ja kindlusest minus. Seetõttu tahan ka ilmutada end talle võimsal moel. Ta saab nägema minu väge ja võimast käsivart tegutsemas tema heaks.“