ELURAAMAT

Johannes kirjutab kohtupäeva kohta järgmist:

Ma nägin suurt valget trooni…Ja ma nägin surnuid, suuri ja pisikesi, seisvat trooni ees, ning raamatud avati. Teine raamat avati, see on eluraamat. Ja surnute üle mõisteti kohut sedamööda, kuidas raamatuisse oli kirjutatud, nende tegude järgi.“ (Ilmutuse raamat 20:11-12)


PALJU RAAMATUID

Pane tähele, kuidas Johannes ütleb, et seal oli palju raamatuid ja nende alusel mõisteti kohut. Esimesed raamatud on raportid iga patuse elust, kes seisavad kohtujärje ees. Igal uskmatul on taevas oma tegude raamat, kus iga lehekülg peegeldab seda, kuidas ta oma elu elab.

Kujutad sa ette, mis tunne saab olema ühel patusel, kui ta üks päev Issanda ees seisab? Iga tema mõeldud mõte, öeldud sõna ja tehtud tegu tuuakse seal päevavalgele ühes kõige kurjaga, mis neis peitub.


UUS NIMI

Õigeksmõistetute jaoks on seal aga vaid üks raamat ja kui see avatakse, pole seal ühtainust sõna ega märki Jumala laste pattudest või põrumistest. Miks? Sest kõik meie patud on kaetud Jeesuse verega. Ainus, mis seal raamatus kirjas on, on meie nimi. Muideks, see kätkeb endas meie uut, taevast nime, mille Jumal ise meile ilmutab.

Kuidas aga saada oma nimed sinna eluraamatusse? Me usume kogu oma olemusega, et Jeesus Kristus valas oma vere meie eest ja meie nimed on seal eluraamatus just seetõttu kirjas. See kõik sünnib tänu sellele, kui me võtame vastu Tema ristil saavutatud võidu ja otsustame otsida Teda kogu oma südamest, hingest, jõust ja väest.