USK, MIS SIRUTUB VÄLJA - Claude Houde

Aabraham oli mees, kelle elu oli läbi imbunud usust, mis sirutus välja. Ta teadis, et usk ilma tegudeta on surnud (vt Jaakobuse 2:17). 1 Moosese 14:11-16 kasutab väga selgeid sõnu peegeldamaks Aabrahami välja sirutumist ja otsust olukorras, kus ta sai teada, et Lott ühes oma perega oli kinni võetud ja nad olid kaotanud kõik. „Kui Aabram kuulis, et ta vennapoeg oli vangi viidud, siis ta viis välja oma kodakondsed, kes tema peres olid sündinud, arvult kolmsada kaheksateist, ja ajas vaenlasi taga kuni Daanini…Ja ta tõi tagasi…Loti, oma vennapoja, ja tema varanduse ta tõi tagasi, samuti naised ja rahva.“ (1 Moosese 14:14-16)

Seda lugu on äärmiselt oluline lugeda sõna sõnalt, et haarata kogu öeldu tõelist sügavust. „Kui Aabram kuulis, et ta vennapoeg oli vangi viidud“, siis ta ei oodanud enam midagi, ei otsinud mingeid vabandusi ega lükanud tegutsemist järgmise päeva peale. Ta ei varjunud vabanduste taha, et tal pole piisavalt vahendeid aidata või et tal pole üldse midagi. Nii õhutab ka apostel Paulus meid langetama otsuseid, kui ta tuletab neid asju korintlastele meelde. Ta ütleb, et kui me kavatsused on head, siis nende väljendamine ei sõltu sellest, mida meil pole või mida me loodame üks päev omada, vaid sellest, mis on me võimalused nüüd ja praegu. „Sest kui on olemas valmidust, siis on see meeldiv selles, mis kellelgi on, mitte selles, mida tal pole.“ (vt 2 Korintlastele 8:12). Seetõttu aita kedagi juba täna sellega, mis sul on. Usk, mis sirutub välja, lihtsalt keeldub ütlemast: „Ei.“

„Aabraham viis välja oma kodakondsed, kes tema peres olid sündinud, arvult kolmsada kaheksateist.“ On huvitav, et selles lauses on välja toodud konkreetne inimeste arv. Seetõttu usun ka siiralt, et Jumal teab igat usklikku, kes aitab hädasolijat, nii nagu Ta teab ka igat usklikku või kogudust, kes otsustab mitte tegutseda. Piiblis on mitmeid konkreetseid olukordi, kus Jumal tahab anda meile täie kindlusega teada, et iga inimene loeb. Nii näiteks näeme Nehemja 3 ptk’s põhjalikku nimekirja inimestest, kes imelisel moel ehitasid üles maha lõhutud linnamüüri.

Armas lugeja, see on see usk, mis sirutub välja. Taoline ohver avab taevad ja toob esile midagi üleloomulikku. Me loeme neid sõnu Aabrahami loos kui prohvetlikku tõotust kõigile, kes pöörduvad kellegi poole, kes on haiget saanud, vangis või hädas: „Pärast neid lugusid tuli Aabramile nägemuses Issanda sõna, kes ütles: „Ära karda, Aabram! Mina olen sulle kilbiks. Sinu tasu on väga suur!” (1 Moosese 15:1).


Claude Houd on Eglise Nouvelle Vie (Uue Elu Koguduse) juhtivpastor Montrealis, Kanadas. Pidev kõneleja World Challenge’i poolt korraldatavatel pastorite ja juhtide konverentsidel. Uue Elu Kogudus on kasvanud tema juhtimise all käputäiest inimestest enam kui 3500 liikmeliseks, olles üks väheseid edukaid protestantlikke kogudusi Kanadas.