RAHU, RAHU!

„Rahu, rahu kaugel ja lähedal olijale, ütleb Issand.“ (Jesaja 57:19). See on üks kõige enam julgustavamaid tõotusi kogu Jumala Sõnas. Jumal ütleb, et Ta ajab meist välja hirmu vaimu ja istutab meisse üleloomuliku rahu vaimu. Jesaja kordab seda sõna „rahu“ lausa kahel korral, et rõhutada selle jätkuvat püsimist. Püha Vaim tõotab meile: „Ma loon teis rahu.“ Kogedes ise seda rahu, saab sellest loov sõna, mis voolab üle me huulte teistenigi.

Igaühe meie elus tuleb ette aegu, kus oleme üdini väsinud kõigist meid ümbritsevatest probleemidest; isiklikest probleemidest, mis võivad puudutada me perekonda, sõpru, tööd või rahaasju. Oleme kurnatud kõigist südantlõhestavatest „halbadest uudistest“, mida kuuleme ja kriisidest, millel ei näi lõppu olevat.

Kuidas aga siis saada osa sellest imelisest ja kõike haaravast rahust? Esiteks peame me tunnistama, et kõik meie hirmud on tingitud uskmatusest, kuna me pole täielikult usaldanud Püha Vaimu väge, mis on meie sees. Jumala Vaim on jumaliku armastuse täiuslik kehastus – üdini hooliv nagu üks ema; võimsam kui kõik põrguväed kokku ja kõiketeadev. Ja ometi, isegi, et me seda kõike teame, istume me Jumala Vaimu ligiolus virisedes ja kurtes otsekui hüljatud lapsed.

Las ma öelda teile – mitte ükski usklik ei saa vabaks hirmu vaimust ega leia rahu enne, kuni ta pole usaldanud kõike armastava Jumala Vaimu hoolde. Peame usaldama kõik Tema tahte alla, uskudes, et „see, kes on meis, on suurem sellest, kes on maailmas.“ (vt 1 Johannese 4:4).