TERVIKLIK TEMAS

Jumala kohtumõistmise päeval saab olema kaks gruppi – lambad ja sikud. Nad saavad seisma oma Issanda ees eraldi puntides – ühed paremal ja teised vasakul; ühed pühad ja teised patused. Ja kõik halvad teod, mis saavad tol päeval paljastatud, kuuluvad neile, kes on kurjad. Sest Piiblis on öeldud, et kõik õelate kurjad teod saavad toodud päevavalgele ja paljastatud. Iga kuri mõte, iga salajane iha, iga himu, iga nurjatu kujutluspilt, iga Kristuse eiramine ja neetud sõna – need kõik tuuakse letti ja nende üle mõistetakse kohut.

Teisalt aga ei mainita sel päeval mitte ühtki õigeksmõistetud inimese kurja tegu. Selle asemel tuuakse päevavalgele hoopis iga hea asi, mis nende elus oli – iga püha mõte, iga hea tegu, iga ennastohverdav töö. Jumal toob kõik selle hea nende elust päevavalgele ja see saab olema üks auline hetk!

Fakt on see, et üks päev Issanda kohtujärje ees seistes, oleme me Temas terviklikud. See tähendab seda, et mida iganes me ka poleks elu jooksul teinud – sh iga patt, mille oleme korda saatnud – saab olema kaetud Tema verega ja seda ei mainita enam. Sest Jumala õigete üle pole mingit hukkamõistu. Ei mingit! Jeesus ütleb meile: „Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes kuuleb minu sõna ja usub teda, kes minu on saatnud, sellel on igavene elu, ning ta ei lähe kohtu alla, vaid on läinud surmast ellu.“ (Johannese 5:24) Ehk siis Jeesus ütlebki: „Kui te usute minusse, te ei kuulu kohtu alla, vaid lähete otse surmast ellu.“