HOIA TULI PÕLEMAS - Jim Cymbala

Paulus kirjutas oma viimase kirja Timoteosele – noorele jumalasulasele, kelle ta ise oli ordineerinud. Paulus ütles: „Sel põhjusel tuletan ma sulle meelde, et sa taas õhutaksid lõkkele Jumala ande, mis on sinus minu käte pealepanemise kaudu. Jumal ei ole meile ju andnud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõistlikkuse vaimu.“ (2 Timoteose 1:6-7). See väljaütlemine annab meile aimu tulest, mis on peaaegu kustunud; söest, mis vajab taas lõkkele puhumist. Paulus tahtis, et Timoteos õhutaks lõkkele Jumala Vaimu leegid. Ta hoiatas Timoteost, et too ei eiraks neid, vaid õhutaks need lõkkele ja hoiaks neid põlemas. Mida iganes ka Timoteos ei teinud – ta ülesanne oli hoida tuld kustumast ning pöörata tähelepanu Jumala Vaimu tööle enda sees. Ilma selle võidmiseta poleks Timoteos kunagi täitnud Jumala eesmärke oma elus.

Charles Finney, 19.sajandi presbüterliku kiriku pastor ja Oberlini Kolledži endine president, pidas terve rea loenguid religiooni ärkamise teemadel. Hiljem sai neist raamat ja täna peetakse seda vaimulikuks klassikaks. Ta kirjeldab selles kolme võtmeteemat Püha Vaimu kohta:
  • Jeesus tõotas Jumala Vaimu täiust. „Vaid te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni.” (Apostlite teod 1:8).
  • Pühakiri käsib kristlastel olla täis Püha Vaimu. „Ja ärge joovastuge veinist, millest tuleb liiderlikkus, vaid saage täis Vaimu.“ (Efeslastele 5:18). Nii nagu Piiblis on käsud selle kohta, et peame armastama üksteist või mitte varastama, nii ei erine neist käskudest ka korraldus „saada täis Püha Vaimu“. Seda on väljendatud käskivas kõneviisis, mis tähendab, et see käsk ei erine ühestki teisest käsust Piiblis.
  • Püha Vaimu täius on eluliselt oluline me elus. Kui Jeesus ütles „minust lahus ei suuda te midagi teha“ (Johannese 15:5), siis Ta ka mõtles, mida ütles.
Kui Jumal võtab kontrolli kellegi elu või mõne koguduse üle, teeb Ta seda läbi Püha Vaimu, kuna Püha Vaim on see abiline, kelle Jeesus saatis oma tegusid korda saatma. Kui kardame Jumala Vaimule kontrolli andmist, kardame tegelikult Jumala kontrolli oma elude üle. Nii et kui keeldume Jumala Vaimule alistumast, jääme ilma sellest pühast elevusest, mida toob kaasa elu, mis elatud laiemalt kui vaid iseendale.


Jim Cymbala alustas Brooklyn’i Tabernacle kogudusega väikeses, viletsas seisus hoones, mis asus kahtlases linnaosas ja kuhu kuulus algul vaid 20 liiget. Põlise Brooklyn’i asukana on ta nii David kui Gary Wilkersoni pikaajaline sõber.