TA HÄVITAB PIMEDUSE JÕUD - Gary Wilkerson

Ajal, mil Jeesus õpetas sünagoogis, hakkas üks kurjadest vaimudest vaevatud mees kisendama: ”Võeh, mis on meil asja sinuga, Jeesus Naatsaretlane? Kas sa oled tulnud meid hukkama?” (Luuka 4:33) Vaata ta poolt esitatud küsimust: “Kas oled tulnud meid hukkama?” ehk siis hävitama. Selles küsimuses peitub täistabamus, sest Jeesus mitte ainuüksi ei sekku, aga Ta ka hävitab.

Olen siiralt rõõmus selle sõna “hukkama” või “hävitama” üle selles salmis, sest kui ainuüksi sekkuda millessegi, on mul hirm, et see võib tagasi tulla. Kas keegi teist on kunagi olnud olukorras, kus miski on läinud ära, aga tulnud seejärel jälle tagasi? Ütlesin aasta tagasi, samal ajal, et kavatsen kaalust 10 kilo alla võtta. Seda ma ka tegin, aga see tuli kõik tagasi, koos veel 3-lisakiloga. Nii et ainuüksi sekkumine pole minu jaoks piisavalt mõjus. Ma vajan, et see kaal saaks lõplikult kaotatud. Kuidas on lood teiega?

Jah, me oleme tänulikud Jumalale, et Ta sekkub, kuid veelgi enam on meil hea meel selle üle, et Ta hävitab hingevaenlase teod. Jeesus ütles: „Ma olen tulnud, et hävitada hingevaenlase teod.“ Kui põrgu sügavustes pandaks paika ükskõik, milline hävitusplaan su elu kohta, siis Jeesus ainuüksi ei sekkuks sellesse, tõmmates sealt mõned punktid maha, vaid Ta võtaks selle plaani, rebiks selle miljoniks tükiks ja viskaks tulle. Saatan aga küsiks: „Mida Sa mu plaaniga tegid? Tahtsin ju hävitada selle inimese elu!“

„Selleks ongi Jumala Poeg saanud avalikuks, et ta tühistaks kuradi teod.” (1 Johannese 3:8)

Teadsid sa, et Jeesus hävitab kõik selle, mis on mõeldud hävitama sind? Ta on selleks, et hävitada pimeduse jõud su elus.