ME PEAME MINEMA TEMA JUURDE - Gary Wilkerson

Ja tuli üks sünagoogi ülemaid nimega Jairus, langes Jeesust nähes ta jalge ette maha.“ (Markuse 5:22)

Meie peame tegema seda sama. Olles kristlased, elab Jeesus me südameis, kuid sellest hoolimata ja veelgi enam, peame me minema Ta ette põlvedel, sirutudes Temani oma meeleheites.

Kui sa veel ei tunne Jeesust, võin sulle öelda, et Ta armastas sind juba siis, kui sa alles mässasid Tema vastu ja elasid isekat elu. Ta suri sinu pattude eest ja tõusis surnuist kolmandal päeval. Piibel ütleb, et see on tõde ja kogu sellel lool on üle 500 tunnistaja, kes nägid seda kõike sündimas.

Selle kohta oli tõestus, et Jeesus tõusis surnuist 3-ndal päeval ja Ta elab nüüd igavesti. Kui võtad Ta oma südamesse vastu, võid saada andeks kõik oma patud ning alustada puhtalt lehelt. Piibel ütleb, et kõik vana on möödas ja uus on sündinud (vt 2 Korintlastele 5:17).

Sa võid joosta kohe täna ja langeda Ta jalge ette just täpselt nõnda nagu Jairus seda tegi. Võib-olla sa oled jäänud kinni kuhugi religiooni rõngasse – käid lihtsalt tuimalt kirikus, kuid ei koge ega tunne midagi. Kui nii, siis võid joosta Jeesuse juurde ja öelda: „Jeesus, ma hüüan su poole usus, mis tuleb Jumala Sõna kuulmisest.“ See on kogu evangeeliumi tuum ja sa võid võtta Ta vastu kui oma Issanda ja Päästja juba täna!