JEESUS TULI HÄVITAMA SAATANA TEGUSID - Gary Wilkerson

Olles saanud sõimata deemonitest vaevatud mehe poolt, ütles Jeesus sellele deemonile: „Jää vait ja mine temast välja!“ (Luuka 4:35). Deemon viskas mehe seepeale pikali ja lahkus temast ilma talle enamat kahju tegemata.

Kuidas see kõik välja näeks, kui sul oleks usku uskuda, et su abielu ei saa enam rohkem kahjustada? Kuidas oleks uskuda, et su lapsed, kes täna on kaugel Jumalast, tuleks tagasi Tema juurde ja õpiks tundma Teda?

Olen näinud selles piiblitekstis kirjeldatut reaalsusena ja tahan öelda sulle, et sama võib juhtuda ka sinuga. Olin ise omadega üsna lõpu korral ja seda oma „kadunud“ poja tõttu. Ta lahkus kodunt, hakkas tarvitama narkootikume ja elas tänavatel. Ta oli üks metsik tegelane, kellel samas oli hea süda ja ma teadsin, et Jumala kutse oli tema elu üle. Seetõttu hakkasin paluma järgnevaid asju: „Püha Vaim, sekku mu kadunud poja Elliotti ellu. Oh Püha Vaim, kus iganes ta ka praegu poleks – lõika läbi kõik hingevaenlase plaanid, sest ma tean, et ta on kutsutud elama võidust võitu. Issand, hävita kõik Saatana teod.“

Mu kadunud poeg tuli tagasi koju! Jeesus sekkus tema ellu ja mu poeg on tänaseks muudetud mees, teenides Jumalat. Ta on nii teistsugune! Temas on rõõmu, enesekindlust ja julgust. Ja tal on nägemus oma eluks. Miks? Sest Jeesus ise sekkus ning lõikas läbi ja hävitas Saatana teod.

Hea uudis on see, et Jeesus tahab võtta ka kõik selle, mis on plaanitud sinu vastu ning hävitada selle, et see ei saaks sulle rohkem kahju teha. Ta võib seda teha su heaks juba täna!