TA EI PEA NEID ENAM MEELES

Iga kristlase jaoks, kes on pingutanud selle nimel, et omas jõus oma lihalikke tegusid suretada, on häid uudiseid. Kas see puudutab ka sind? Kui palju kordi oled sa elus pingutanud selle nimel, et saavutada võitu oma kristlikus elus? Kui palju kordi oled andnud Jumalale erinevaid tõotusi, neid siis murdes? Kui palju kordi oled püüdnud olla Talle meelepärane, sõdides oma himude ja halbade harjumustega, kuid ometigi põrunud selles kõige täiega?

Mul on sulle, tuginedes Miika raamatule, häid uudiseid: „(Issand) halastab jälle meie peale ja tallab maha meie süüteod.“ (Miika 7:19) Jumala Sõna toob meile näiteid näidete järel, kuidas Jumal kustutab kõik me patud oma mälust – Ta lihtsalt pühib need ära. Ta ei mäleta neid enam. Ta matab need mere kõige sügavamasse põhja. Ta jahib neid ja püüab need kinni. Jesaja lausa ütleb, et Jumal võtab kõik me üleastumised ja viskab need üle õla minema: „Sa heitsid kõik mu patud oma selja taha.“ (Jesaja 38:17). See tähendab, et Jumal ei vaata enam kunagi me pattude peale või kaabi neid kusagilt üles.

Seetõttu las ma küsida su käest: kui Jumal unustab kõik me patud, miks siis laseme hingevaenlasel kaevata oma minevikust üles igasugu soppa ja pori ning lehvitada sellega me nina all? Kõik meie patud on ju juba kaetud Kristuse verega, mille puhastav ja andestav vägi hõlmab ja katab kõike. Kogu me elu.