LASTES JUMALA RAHUL VALITSEDA

Jumal loob läbi oma Vaimu rahu – Ta laseb sel esile tulla ja loob seda ka sinu sees. Ma ei räägi siinkohal ainult rahust Jumalaga, vaid ka rahust, mille Ta sinus loob ja mis toob kaasa hingerahu. Rahu, mis sinus pulbitseb ja voolab ja mis toob kaasa tervenemise ning tasakaalu. Rahu, mis ehitab üles kindlustunde.

Omades sellist rahu, lõpetad sa ise jumala mängimise. Sa lõpetad püüde lahendada nii iseenda kui teiste probleeme. Sa lõpetad ajugümnastika selle üle, mis võib juhtuda ja mis kohutavad asjad kõik võivad sind tabada. Selle asemel võtad kõik need mõtted hoopis vangi. Suudad seda tänu sellele, et võid toetuda rahule, mille Jumal on sinus loonud. Võid hakata usaldama ja aktsepteerima Tema armastust ning uskuma kõiki tõotusi, mis Ta oma Sõnas on andnud.

Mu armsad, tahan julgustada teid paluma Jumala Vaimult suuremat usku Tema armastuse osas teie vastu. Paluge, et Ta tooks teis esile suurema Jumala Vaimu voogamise. Tema rahu täidab teid üleloomulikumal ja imelisemal moel, kui annate kõik Talle üle. Vaid siis saab Ta tuua esile oma rahu kui teie huulte vilja.

Tõelist rahu pole võimalik teeselda – maailm tunneb selle ära, kui see kelleski on. Püha Vaim muudab sinus oleva rahu sind ümbritsevatele inimestele teatavaks. Nii pole see ka enam sinu rahu, mis neid kõnetab, vaid Tema rahu. See puudutab neid, pannes neid paluma sinult eestpalvet nende eest. Palvet, mis puudutaks ja tooks tervenemise.

Ajal, mil üha enam koonduvad pilved toovad hirmu maailma üle, käigu Jumala rahvas vastavalt Pauluse sõnadele: „Ja teie südameis valitsegu Kristuse rahu.“ (Koloslastele 3:15).