HEAD UUDISED

„Ja otsekui inimestele on seatud üks kord surra, pärast seda on aga kohus. „ (Heebrealastele 9:27). Nagu Piibel seda kirjeldab, on meie maise elu päevad kui rohi (vt Psalmid 102:12). Üks päev oleme olemas – kasvamas ja vohamas – ning järgmine päev lihtsalt kaome koos ajaga. Me oleme nagu pakaselisel päeval väljahingatav õhk – hetkeks on ja siis enam pole. Seetõttu olen ka veendunud, et saades üks päev osa igavikust, me mõistame, kui tühised ja põgusad me hetke hirmud ja katsumused on olnud. Ühtlasi aga mõistame sedagi, kui ligi Issand meile oli kõigil neil aegadel, valvates me üle oma päästva ja alalhoidva väega.

Toon sulle siinkohal häid uudiseid – aulisi uudiseid – mis aitavad sul toime tulla kõigi halbade uudistega, mida oled kuulnud. Usun, et see uudis hoiab su südame ja vaimu rahulikuna, isegi rõõmsana, sõltumata sellest, mis on seda maamuna tabamas. See hea uudis on järgmine: kui sa oled parandanud meelt ükskõik, millisest ja kõigist oma pattudest, uskudes Jeesusesse ja sellesse, et Ta veri puhastab ning oled alistanud end igapäevaselt Tema valitsuse alla, siis sa võid seista Ta trooni ees ilma ühegi süü või hirmuta. Veelgi enam, sind tunnistatakse kõigi seal olijate ees - iga inimese, ingli ja põrgus oleva deemoni ees - Kristuse kallihinnaliseks pruudiks.

Sa ei pea enam seisma silmitsi ühegi sinu vastu tõstetud patuga või mõne paljastatud läbikukkumisega, vaid sa võid seista puhta ja laitmatuna kõigi ees. Mitte ühtainsatki su pattu ei võeta enam jutuks. Küll aga esitletakse kõiki su häid tegusid – sh su usku Jeesusesse Kristusesse – kõigi nende suurte hulkade ees, kes on sinna kokku koondunud.