MEIE KROONIMISE PÄEV

Hirm ei sobi kokku kõigi nende võrratute suhetega, mida Jumal on meile kuulutanud oma armastuses meie vastu. Jumal kirjeldab läbi kogu Piibli Tema erinevaid suhteid meiega:
  • Ta on meie Isa, vend ja sõber 
  • Ta on meie peigmees, pea ja abikaasa 
  • Ta on meie advokaat ja lunastaja 
  • Ta on meie varustaja, varjupaik ja karjane
Jumal on loonud kõik need imelised suhted meiega läbi risti ja soovib enam kui innukalt, et me teaks: „See on see, kes ma olen te jaoks.“

Usud sa tõesti, et Jumal tühistab kohtumõistmise päeval kõik need suhted oma rahvaga? Mitte iial! Kuidas saaks isa hüljata oma järglased lapse aruandluse tunnil? Ja isegi, et Eluraamat avatakse, on Ta endiselt su Isa, advokaat ja eestpalvetaja. Mitte miski ei saa röövida sinult seda suhet Temaga.

Hirmul pole mingit asja sinu taastamise ja kroonimise päevaga.

Tema ei tee meile meie pattu mööda ega tasu meile kätte meie pahategusid mööda…Nii kaugel kui ida on läänest, nii kaugele viib ta meist meie üleastumised.“ (Psalmid 103:10, 12)

Me ei saa hakata oma mõtetes kaaluma selle üle, kui kaugel on ida läänest? See on ka Jumala mõte kogu selles loos – Ta on kõrvaldanud me patud nii palju kaugemale meie võimest kutsuda neid jälle tagasi.

Miks ma aga kutsun Jumala Kohtumõistmise päeva meie kroonimise päevaks? Aga seetõttu, et Jesaja ütleb selle päeva kohta järgmist:

Nagu peigmees tunneb rõõmu pruudist, nõnda tunneb su Jumal rõõmu sinust.“ (Jesaja 62:5)

Seistes üks päev oma Issanda ees, tunned sa ka ära Tema armastuse sinu vastu Ta silmis.