ELADES ÕNNISTUSTES

Taavet hüüdis peale oma suurt pattu: „Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda, kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda! Pese mind hästi mu süüteost ja puhasta mind mu patust! Sest ma tunnen oma üleastumisi ja mu patt on alati mu ees… Peida oma pale mu pattude eest ning kustuta kõik mu pahateod! Loo mulle, Jumal, puhas süda, ja uuenda mu sees kindel vaim!“ (Psalmid 51:3-5, 11-12).
Taaveti patt viis ta Jumalast kaugemale kui ta oleks eales osanud arvata. Ta koges oma elu suurimat valu just siis, kui oli lahutatud Jumala õnnistustest ja soosingust. Ta ei suutnud taluda mõtet, et kaotab suhte Temaga, keda kõige rohkem armastas.
„Ära heida mind ära oma palge eest ja ära võta minult ära oma Püha Vaimu! Anna mulle tagasi rõõmustus sinu päästest, ja heameelne Vaim toetagu mind!“ (Psalmid 51:13-14).
OTSIDES JUMALA EESMÄRKI
Taavet maksis väga ränka hinda oma patu eest, kuid ta ei lasknud sel patul defineerida end. Mõistusele tulles, anus ta Jumalalt andestust ja Jumal võttis ta enam kui hea meelega vastu. Ometigi, see tõsiasi ei kustutanud neid tagajärgi, mille Taaveti patt oli ta ellu toonud.
Kui paljud meist üldse teeks sammu patu poole, kui me teaks ette kiusatusega kaasnevaid tagajärgi? Kui me vaid näeks ette kõike seda kahju, mida patt me ellu lõpuks toob.
Jumala õnnistustes elamine nõuab seda, et me otsiks eesmärke, mille Tema on me ette seadnud; vaataks tulevikku ja kaaluks iga oma otsuse hinda. Peame hoidma oma pilgu kindlana Tema radadel, olles keskendunud ja ausad.

Nicky Cruz, rahvusvaheliselt tunnustatud evangelist ja viljakas raamatute autor, pöördus Jeesuse Kristuse poole 1958 aastal New York Citys peale David Wilkersoniga kohtumist. Enne seda oli ta elanud vägivaldset ja kuritegelikku elu. Tema dramaatiline pöördumislugu ilmus esmalt D.Wilkersoni raamatus „Rist ja pussikangelased“ ja hiljem juba tema enda bestselleris „Jookse, poiss, jookse.“