TA HOOLIB SINUST

Issand ütleb nii rikkale kui vaesele: „Ära muretse oma maise vara pärast. Pühenda mulle kvaliteetaega ja lihtsalt usalda mind. Ma kannan hoolt kõigi su tuleviku vajaduste eest ja varustan sind kõige eluks vajaminevaga, et hakkama saada.“ See on üks õppetundidest, mida iga usklik peab omandama ja rakendama.
Tänasel päeval arenevad maailma sündmused sellise hooga, et keegi ei suuda nendega enam sammu pidada. Vägivald ümbritseb meid kõikjal ja moraalsetest väärtustest pole enam midagi järgi jäänud. Hetkesündmused on liiga keerulised ja sügavad, et neist sotti saada.
VALGUS KESET PIMEDUST
Meie usk on ankurdatud järgnevasse - meie Taevane Isa tunneb meid. Ta teab täpselt, mida me vajame ja millal me seda vajame ning ainuüksi juba see fakt, et Ta teab, on piisav kinnitus sellest, et oleme Tema kindla hoole all. Ta tunneb meist rõõmu ja me võime tõmmata end kerra Tema turvalises, kindlas süles.
Taaniel ütles Issanda kohta: „Tema teab, mis on pimeduses, sest tema juures elab valgus.“ (Taanieli 2:22). Jumal teab täpselt kõigi eelolevate pimeduse päevade kohta, kuid Ta teab sedagi, et isegi see pimedus ei saa varjata Tema palet meie eest.
USALDA TEMA SUURT ARMASTUST
Pole kahtlustki, et meie tee välja rasketest aegadest peitub vaid Jumala usaldamises. Seetõttu kutsubki Ta meid üles uskuma Tema ustavusse lihtsal ja lapsemeelsel moel. Hoidkem oma pilk Jeesusel! Usaldagem Tema võrratut armastust ja hoolt meie suhtes.
„Heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest!“ (1 Peetruse 5:7).